CBD hjälper vid epileptiska anfall

CBD hjälper vid epileptiska anfall

Analytiker visade upp slumpmässiga kontrollera testkonsekvenser på patienter med typer av epilepsi som är svåra att behandla: Dravets syndrom, ett ovanligt och ärftligt problem som orsakar allvarliga anfall på nyfödda barn och Lennox-Gastaut syndrom (LGS), som ligger bakom 2 av 5 anfall bland unga och som orsakar olika typer av anfall. De två strukturerna är svåra att behandla, och skakningar kan fortsätta under en lång tid.

I de två undersökningarna , behandlades personerna med 20 mg/kg (vikt) av CBD varje dag och patienterna eller nära anhöriga ringde ett telefonnummer varje kväll och rapporterade anfallen.

Dravets syndrom: I den slumpmässiga undersökningen av 120 ungdomar (normalt 10 år gamla) med Dravets syndrom där 61 stycken fick CBD och 59 stycken en placebobehandling. Patienterna inkorporerades med chansen att de inte skulle uppleva mer än 4 anfall under den 28 dagar långa standardperioden då tidigare behandling startade. Medlemmar hade redan försökt ett medel på 4 AEDs och hade nu ett medel på 3 AEDs. Nio CBD-patienter och 3 placebobehandlande patienter utgick innan tidsperiodens slut av olika anledningar, allt från reaktioner till kraftlöshet till att gå på besök hos specialister.

Följande 14 veckor, upplevde 39 procent av CBD-patienterna en allmän minskning av anfallsfrekvens jämfört med 13 procent bland de placebobehandlade patienterna. Anfallen upphörde helt hos tre CBD-patienter. Motverkande händelser inträffade hos 93 procent av CBD-patienterna och 75 procent av patienterna med placebobehandling, och inkluderade matthet, lösa tarmar, minskat sug, trötthet, feber, kräkningar, dåsighet, sjukdom i övre luftvägarna och skakning. Andra ovanliga händelser – inkluderar leverkapacitetsnivåer, matthet och hungersförlust – redovisades bland 16 procent av de som tog CBD (8 procent anses behandlingsrelaterade) och 5 procent av de placebobehandlade patienterna. I en annan rapport om välbefinnande med CBD, fick 34 patienter med Dravets syndrom (4 till 10 år gamla) slumpmässigt CBD (5, 10 eller 20 mg/kg/dag) eller en placebobehandling. De mest grundläggande symptomen för CBD- jämfört med placebobehandlade patienter var: trötthet (19 procent mot 14 procent; minskat sug (19 procent mot 0 procent); feber (22 procent mot 0 procent; och expanderad sedering (15 procent mot 0 procent). “Vi upptäckte att CBD är en säker behandling, dock kan det precis som med mediciner, bli kollaborationer med andra fientliga till epileptiska läkemedel,” sa Dr. Thiele. “Trots allt får vi reda på hur man nyttjar CBD tillsammans med andra läkemedel.” Till exempel borde patienterna kontrolleras årligen, inklusive ha en rutin med levertester, sa hon.

Lennox-Gastaut syndrom (LGS): I den här slumpmässiga undersökningen på 171 ungdomar och vuxna (2-55 år gamla) med LGS, fick 86 personer CBD och 85 en placebobehandling. Fjorton CBD och en placebobehandlad patient drog sig ur innan undersökningen avslutades av olika anledningar, såsom symptom på kraftlöshet till besök hos specialister.

Patienter hade behandlats med en normalitetsgrad av sex AEDs innan testet och fortsatt ha en normalitetsgrad av tre AEDs under undersökningen.

Följande 14 veckor, upplevde 44 procent av CBD-patienterna en minskning och i stor utsträckning en minskning av återkommande anfall jämfört med 22 procent av de patienter som behandlats med placebo. Anfallen upphörde helt hos tre CBD-patienter.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24237632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22696383
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cannabidiol%3A+Pharmacology+and+potential+therapeutic+role+in+epilepsy+and+other+neuropsychiatric+disorders
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28367124

Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.

Nyhetsbrev