CBD kan stabilisera blodsockernivåer

CBD kan stabilisera blodsockernivåer

Diabetes är en sjukdom som leder till många andra sjukdomar. Det ansvarar för hjärtsvikt, stroke, fetma, ledsmärta, njurproblem och mycket annat. Diabetes inträffar när kroppen har problem att reglera blodsockernivåerna. Bukspottkörteln är det organ som producerar ett hormon, känt som insulin, som överför glukosmolekyler till celler och in i celler för att bilda energi. Vid diabetes, antingen typ 1 eller typ 2, lyckas inte kroppen producera insulin eller bibehålla det på ett tillräckligt bra sätt. Resultatet blir då att ostabila glukosnivåer förekommer i blodomloppet. Det har visat sig att CBD kan hjälpa till att bibehålla produktionen eller funktionen an insulin.

Forskning på CBD och diabetes

En forskning som publicerades år 2013 i American Journal of Medicine, avslöjade att cannabisanvändare i lägre grad diagnostiserades med fetma och diabetes mellitus. Forskningen gjordes i 5 år och inkluderade 4657 män och kvinnor och bland dem rökte 579 personer cannabis medan 1975 personer tidigare var cannabisanvändare. De fastande blodsockernivåerna kontrollerades genom att ta blodprov och genom att kontrollera insulinresistens. HOMA-IR vilket innebär att homeostasmodellanalys för insulinresistens kalkylerades. Baserat på den forskning som gjorts, kunde man associera att de som rökte cannabis hade 17% lägre HOMA-IR och 16% mindre fastande blodsockernivåer. Slutsatsen av studien var att cannabisanvändning ledde till lägre fastande insulinnivåer, såväl som lägre insulinresistens och en minskning av midjemåttet bevittnades också utan några anmärkningsvärda biverkningar.

En annan forskning som utförts av Dr Rafael Mechoulam på Hebrew University of Jerusalem poängterade det faktum att kroppens naturligt förekommande endocannabinoidreceptorer hittades i nästan alla delar av kroppen, inklusive immunsystemet, centrala nervsystemet och diverse organ. Till hans förvåning fick han reda på att dessa receptorer även var väldigt framträdande i bukspottkörteln som är det organ som producerar insulin, det var till och med så att CB1-receptorerna var väldigt tillgängliga i bukspottkörtelns celler där det mesta av insulinet produceras. Stimulansen av receptorer i cellerna har en direkt koppling till produktion av insulin. Forskningen antyder att CBD kan ansvara för upprätthållande av insulinnivåerna genom att assistera ECS. Denna forskning var så lovande att det ledde till att NORML drog slutsatsen att ”ECS är den viktigaste delen i vår kropp för att kontrollera och reglera dess funktioner såväl som homeostas och är ansvarigt för att bibehålla den mänskliga hälsan.”

En annan viktig bevisdel från samma studie involverar forskning gjord på råttor med infarkter, (döda vävnadsområden) på grund av otillräcklig blodtillförsel. Efter att ha behandlat dessa råttor med CBD, reducerades dessa infarkter med 30% i storlek.

Hur CBD fungerar

För att förstå vilken roll CBD har i anslutning till diabetes, har flera typer av forskning gjort slutsatser om de antiinflammatoriska egenskaper som CBD besitter som leder till kontroll av diabetes.

1. Inflammation

Eftersom kronisk inflammation är en av de huvudsakliga anledningarna till att man utvecklar diabetes såväl som insulinresistens, tros det att CBD på grund av sin antiinflammatoriska potential kan hjälpa till att reglera blodsockernivåerna och förbättra kroppens metabolism. Överskottet av fettvävnader minskar effektiviteten av glukosmetabolism, vilket resulterat i högre blodsockernivåer i blodet.

Samma forskning av De Mechoulam år 2015, drog slutsatsen att CBD, på grund av sina antiinflammatoriska egenskaper, även kan bota diabetes typ 1 och typ 2.

En förbättrad forskning som utfördes 2016 avslöjade att behandling med CBD minskade inflammation i bukspottkörtelns mikrocirkulation på möss.

Andra studier har även visat att inflammation minskas vid användning av CBD vilket leder till minskade diabetiska tillstånd. Autoimmunity Journal publicerade att genom att injicera 5 mg CBD varje dag på möss, reducerade diabetes. De nämnde även att 60% av de CBD-behandlade mössen förblev fria från diabetes i 26 veckor.

2. Nervskada

Diabetes är även associerat till nervskada, människor med diabetes känner inte så mycket i sina lägre extremiteter. Det beror på en otillräcklig blodtillförsel som skadar nervvävnader och ökar risken för infektion. CBD sägs vara nervskyddande och hjälper till att minska storleken på döda blodområden.

3. Diabetes och dess symptom

CBD har även en fantastisk effekt på alla diabetessymptom och hjälper till att bibehålla allmän hälsa. En Storbritannienbaserad studie som genomfördes på patienter med typ 2 diabetes avslöjade att genom konsumtion av 100 mg CBD två gånger om dagen, gjorde att patienterna fick minskade symptom på diabetes och upplevde förändringar gällande insulinkänslighet, kroppsvikt, lipidprofil, inflammation och kolesterol.

GW pharmaceuticals forskade också på effekterna av CBD och upptäckte att CBD leder till bättre insulinsvar, minskat blodtryck och bättre bukspottkörtelfunktion. En annan studie visade att cannabis- eller CBD-användare har mindre sannolikhet att bli överviktiga, och utveckla bra kolesterol samt ha förbättrad kolhydratmetabolism.

CBD och kontroll av blodsockernivån

Ett israeliskt företag, ISA scientific, har gjort världssamarbeten för att studera potentialen av CBD och har nämnt att det första försöket baserat på dos och säkerhet av CBD har slutförts och de andra försöken som görs på diabetes och kronisk smärta pågår. VDn för ISA scientific la även till att CBD kan dämpa och bota diabetes, till skillnad från andra diabetesläkemedel.

Förutom forskningsstudierna, har diverse anekdotiska bevis gällande behandlingar av diabetes med användning av CBD. En patient med diabetes typ 1 i Kalifornien återhämtade sig från sin diabetes genom att ta hjälp av CBD efter råd från doktorn. Han kontrollerade sina blodsockernivåer och CBD hjälpte honom. Detta bekräftade att CBD har potential att minska oxidativ stress i cirkulationssystemet och nervsystemet. Harvard med school researcher i samarbete med time magazine rapporterade att diabetespatienter som tar behandlingar med CBD upplever normala insulinnivåer gradvis.

Bibliografi

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(13)00200-3/abstract
https://idweeds.com/cbd-diabetes-treatment/
https://www.marijuanabreak.com/cbd-for-diabetes
https://www.diabetes.co.uk/news/2015/apr/cbd-compound-in-cannabis-could-treat-diabetes,-researchers-suggest-95335970.html
https://highlandpharms.com/cbd-and-diabetes-5-ways-cannabidiol-can-help-in-diabetes-management/

 

Läs mer
CBD minskar incidens av diabetes

CBD minskar incidens av diabetes

Diabetes är en autoimmun sjukdom; ett problem inuti kroppen som gör att blodsockernivåerna stiger högre än normalt. The American Diabetes Association beskriver diabetes typ 1 som kroppens misslyckande att leverera insulin. Typ 2 diabetes kännetecknas som kroppens misslyckande att nyttja insulin ordentligt, betecknat som insulinresistens.

Hur många personer har diabetes?

Enligt en rapport av CDC år 2017,(1) hade över 30 miljoner människor, år 2015, diabetes, bara i USA – eller nästan 9.5% av den totala amerikanska befolkningen.

Nivån av vuxna med diabetes ökar i vissa åldersgrupper, och man uppnår en topp på 25,2% bland individer som är 65+. 132,000 av patienterna var barn eller ungdomar under 18 år (0,18% av den totala amerikanska befolkningen). 10.7 miljoner individer med analyserad diabetes, är mellan 45-65 år, medan ytterligare 3,6 miljoner fall i ett liknande åldersspann förblev orapporterat.

CDC-rapporten avslöjade även en korrelation mellan utbildningsnivå och förekomst av TYP II diabetes. Personer med lägre utbildning än gymnasium diagnostiseras oftare med diabetes (12,6%) än de som, medan de med gymnasium (9,5%) eller högre utbildning (7.2%).

Under år 2015 var diabetes rankat som den sjunde mest vanliga dödsorsaken i USA och ansvarade för mer än 79 500 dödsfall i landet.

Hur hjälper CBD att behandla diabetes?

Labbtester(2) på möss som hade typ I diabetes har visat att CBD kan skjuta upp irritation som är kopplad till diabetes, vilket leder till minskad frekvens av början på sjukdomen.

CBD:S lugnande och cellförstärkande egenskaper kan likaså framtvinga lindring av diabeteskomplexiteter.

En annan undersökning som gjorts på råttor och som publicerades i American Journal of Medicine motiverade att användning av CBD var kopplat till att ta ner nivåer av fastande insulin och HOMA-IR, bland 2544 deltagare.(3)

CBD för diabetisk nefropati

CBD har visat garanti när den använts som en guide för njursjukdom genom att blockera cytokiner som orsakar försämring i njurarna. Likaså sköljer CBD ner längs den magrelaterade trakten, vilket ger en minskande nefrotoxicitet orsakad av höga blodsockernivåer. Som indikerats av en nyligen förmedlad rapport, har 12 av 15 njursjukdomspatienter visat på en minskning i den ångest som är kopplad till njursjukdom, i kölvattnet av nyttjande av CBD-produkter.

CBD för diabetisk retinopati

Forskning(4) har visat att CBD kan minska neurotoxicitet och irritation som orsakats av höga sockernivåer och skydda retinala vener från att svullna eller spilla.

CBD för cirkulationssystemskada

Cannabinoidreceptorer i det kardiovaskulära systemet är kritiska i riktning mot spridning och hjärtarbete. Endocannabinoider (de som skapas av människokroppen) och CBD är specifikt ingående för att styra oskadliga irritationsramverk och cirkulationsförmåga. Irritation är starkt associerat till ateroskleros, så forskare föreslår att nyttjande av CBD kan motverka detta.

Cannabidiol eller CBD påverkar reglering av immunsystemet. Det innebär att det kan användas för att lindra aterosklerosrörelse, särskilt när sjukdomen orsakas av höga sockernivåer, till exempel vid diabetes. Kliniska undersökningar har visat att nyttjande av CBD för att manövrera CB2-receptorer kan minska ett par problem i cirkulationssystemet.

Källor

https://www.cdc.gov/diabetes/pdfs/data/statistics/national-diabetes-statistics-report.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16698671
http://www.amjmed.com/article/S0002-9343%2813%2900200-3/abstract
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3083879/

Läs mer

Nyhetsbrev