Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

Kan CBD olja hjälpa vid cancer?

Juli 11, 2018 3 minuters läsning

Kan CBD olja hjälpa vid cancer?

Idag är detta en miljondollarfråga.

Sedan debatten tog sig till det offentliga rummet, vaknar vi alla upp till yttranden som blir viralt med allt beröm av cannabis. Inga av de virala rapporterna är vaga. Påståendena om lindring är tillräckliga av vetenskaplig fakta och praktisk erfarenhet av de drabbade personerna. Cannabis ökar intressant nog i popularitet inom det medicinska fältet med medlemmar av allmänheten som är de som huvudsakligen propagerar för medicinen. Roligt nog är allmänheten, som inte är experter, de som stödjer att cannabis kan fungera som medicin mot cancer och andra krämpor. Det medicinska samfundet upprätthåller fortfarande sin tystnad och reservation i ämnet.

Å andra sidan, redogör onkologisk kunskap bara funktioner av cannabis med respekt för palliativ vård. Experter i växtlära visar sin ignorans angående cannabiskomponenter i förhållande till modifiering av cancerceller. De kan dock inte förneka det faktum att THC och CBD är primära cannabiskomponenter, som vetenskapligt visat sig reducera inflammation och smärta. Onkologer accepterar bara vissa resultat från dessa tester och hävdar att THC bara visat sig minska illamående och smärta från kemoterapi. Var lämnar detta vanliga medborgare med knapp kunskap inom medicin och biologi? Det är ett töcken av förvirring och oenigheter i det offentliga rummet. Medan en del av de medicinska professionella bevisar cannabiskomponenter och deras påverkan på cellulärt bildande och beteende, så förnekar motparten relevansen av de slutsatserna. Som det ser ut nu, är det antingen en konspiration eller helt enkelt en teori som ännu behöver få tillräckliga bevis.

Tetrahydrocannabinol (THC)

Detta är en av de primära föreningarna som kommer på tal när än cannabis omnämns. Skeptiker kopplar denna förening till att bli och influera “märkligt” mänskligt beteende på grund av dess påverkan av hjärnan. Det råder ingen tvekan om att THC ansvarar för att göra dig hög, men det är inte den enda rollen den spelar. THC gör dig bara hög när den utsätts för höga temperaturer. I själva verkat bevisar detta bara att THC har en direkt effekt på det centrala nervsystemet hos en människa. Det faktum att det förändrar funktionen av människors hjärna och beteende, gör att föreningen är betydande och borde inte blir oaktsamt förkastad.

THC syntetiserades först år 1964 av Dr. Raphael i Israel. Av de två huvudkomponenterna av Cannabis, är THC den mest vanligt använda som cannabinoid ur kliniska perspektiv. Bortsett från att göra personer höga, så finns det flera terapeutiska funktioner som associeras med denna komponent. THC aktiverar CB1-receptorer som förekommer i det centrala nervsystemet, vilket leder till en avslappnad och smärtfri känsla.

Cannabis som cancerlindrande medel är baserat på THC´s funktion i att förändra CB1-receptorer och således döda cancerceller. Celldöd hos människor uppstår dagligen; antingen programmerad eller naturlig. THC sägs komma emellan cellfunktionen i det centrala nervsystemet som kontrollerar cellernas funktion. Ceramid är en metabolitnyckel i programmerad celldöd. När ceramidnivåerna är höga, dör celler och vice versa. THC kommer åt CB1-receptorer, som kontrollerar ceramid och gör det således möjligt att döda cancerceller och undvika normala celler. Det testades och bevisades i kliniska experiment med användning av möss som försöksdjur.

Cannabidiol (CBD)

Det finns knappt någon specifik information avseende påverkan av CBD i kroppen med hänsyn till cellfunktion. Enligt experter agerar komponenten subtilt på interna funktioner och kroppsprocesser. CBD ansvarar ej för förändring av mänskligt beteende eller hjärna efter användning av cannabis. Forskning och tester i kliniska laboratorium indikerar dock att CBD-beståndsdelar kopplas samman med CB2-receptorer av cancerceller. Sammankoppling av dessa celler ökar växt och förökning av cancercellerna leder till Caspase Cascade, en process som tros döda cancercellerna.

I andra experiment med samma möss ihopkopplades CBD-beståndsdelar med CB2-receptorer som ledde till nedstängning av ID-1 genen, vilket gjorde det möjligt för metastatiska lesioner att bildas inom cellerna. Enligt vetenskapsmännen var detta en intressant upptäckt eftersom den poserade som det första icke-toxiska exogena medlet. Bröstcancer relaterar till misslyckande av metastasfunktioner som leder till inflammation varpå utvecklingen av en tumör sker.

För närvarande finns det otillräckliga kliniska försök, vilket orsakar oenighet. Möjligheten av cannabis som cancerlindrande medel bör dock inte avskrivas. Var försiktigt hoppfull.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.


Även i Cancer

Kan CBD förhindra bröstcancer?
Kan CBD förhindra bröstcancer?

Oktober 26, 2018 4 minuters läsning

Läs mer
Kan CBD hjälpa vid cellgifter?
Kan CBD hjälpa vid cellgifter?

Oktober 26, 2018 4 minuters läsning

Läs mer
Kan CBD olja hjälpa vid hudcancer?
Kan CBD olja hjälpa vid hudcancer?

September 07, 2018 4 minuters läsning

Läs mer

Nyhetsbrev