Kan CBD förhindra bröstcancer?

4 minuters läsning

Kan CBD förhindra bröstcancer?

Nu för tiden är vi medvetna om populariteten av CBD. Dock, är berömmelsen som CBD uppnår idag inte oberättigad. Förmånerna och fördelarna som CBD kan tillhandahålla rättfärdigar enkelt den berömmelsen och populariteten. Förutom att vara känd för medicinska fördelar, diskuteras även användningen av CBD av den anledning att det härstammat från cannabisväxten. CBD är en av de föreningar som förekommer och som extraheras från cannabisväxten för medicinska syften. Det finns även många andra cannabinoider i cannabis, bland annat THC. THC och CBD blandas ofta ihop eftersom båda har vissa medicinska fördelar, men skillnaden som särskiljer THC från CBD är att THC har förmågan att tillhandahålla psykoaktiva effekter hos människor. THC kan förändra sinnesstämningen hos en person, vilket kan resultera i att personen blir hög. CBD har däremot inga psykoaktiva effekter och påverkar därför inte en persons tankeförmåga.

CBD och medicinska fördelar

Världen kämpar med att göra medicinsk marijuana lagligt på grund av de fördelar det tillhandahåller. Ett stort antal forskningar visar att CBD kan vara hjälpsamt vid behandling av flera olika sjukdomar. CBD används som receptorer, som när de tillförs kroppen, reagerar med det endocannabinoida systemet och assisterar det för att bibehålla hälsan och reglera immunsystemet samt bidra till kroppens allmänna välbefinnande. På så sätt, resulterar CBD i läkning av kronisk smärta och inflammation, epilepsi, astma, huvudvärk, kemoterapi-inducerat illamående och kräkningar, oro, stress och depression. Det har även studerats om att CBD kan hjälpa till att hindra vissa typer av cancer, inklusive hud- och bröstcancer.

Bröstcancer

Bröstcancer är en av de mest rådande cancerformerna bland kvinnor. I USA är var åttonde kvinna påverkad av bröstcancer. Det har registrerats att 300 000 fall av bröstcancer upptäcks varje år, bara i USA. Tidig upptäckt av sjukdomen bidrar till att enklare kunna behandla och bli av med bröstcancer. Bröstcancer utvecklas som ett resultat av tumorösa celler som utvecklar en knöl i bröstet. Symptomen inkluderar att en knöl uppstår, smärta i armhålorna, förändring av bröstvårtans storlek eller hud, hudflagor på bröstvårtan eller på bröstet. Det finns olika stadier av bröstcancer beroende på tumörens storlek och hur mycket den spridit sig. Bröstcancer som diagnostiserats i tidigt stadium kan läkas eller botas, men om det väl spridits till andra delar av kroppen så kan man inte behandla det.

En av de viktiga sakerna att förstå med bröstcancer är att den antingen är hormonreceptorpositiv eller hormonreceptornegativ, vilket innebär att antingen progesteron- eller östrogennivåerna resulterar i tillväxt av cancerösa celler eller inte. På samma sätt, är det även viktigt att veta att bröstcancer är HER2-positivt eller negativt. HER2 är en typ av protein som kan påverka behandlingen av cancer. Bröstcancer kan, om den diagnostiseras i ett tidigt stadium, behandlas med kemoterapi, operation, strålning och hormonbehandling. Alla behandlingar beror på bröstcancerns tillstånd och kännetecken.

CBD och bröstcancer

Det har studerats avseende om CBD och cancer har någon form av interaktion som resulterar i att cancer hindras eller minskar. Olika studier har genomförts inom detta specifika område för att hjälpa till att förstå effekterna av CBD på cancerösa celler. En studie som rapporterades i Molecular Cancer Therapeutics upptäckte att metastatisk bröstcancer påverkas positivt av CBD. CBD-föreningen i cannabis hjälper till att hämma en gen som heter Id-1 i en cancerös kropp som ansvarar för att sprida cancerösa celler runt i kroppen. Dock utfördes denna studie inte på människor och resultatet måste därför verifieras ytterligare. Det visade sig även i en studie på gnagare att nedreglering av Id-1-receptorn minskar cancerns aggressivitet. CBD är även hjälpsamt för att minska expansion av Id-1 utan att vara giftig mot vanliga celler. CBD resulterar som ett icke-giftigt medel som hjälper vid nedregleringen av ID-1 celler utan att påverka andra celler.

En annan forskning som gjordes i ett laboratorium och testades på möss, testade effekterna av CBD med trippla negativa TNBC-bröstcancerceller och upptäckte att CBD hjälper till att minska tillväxt, delning och spridning av aggressiv bröstcancer. Denna studie föreslår användning av CBD hos bröstcancerpatienter med TNBC-celler såväl som för att producera anti-metastatiska egenskaper.

Ytterligare en studie visar att CBD hjälper vid apoptos som är celldöd av de celler som orsakar bröstcancer. Anledningen till att cancer sprider sig är att kroppens normala funktion som ansvarar för att upprätthålla celldöd av cancerösa celler kollapsar, och som ett resultat av det växer cellerna. CBD har förmågan att döda cancerösa celler och resultera i apoptos. Denna forskning utfördes också i ett laboratorium utan några mänskliga försökskaniner, och forskarna efterlyser mer forskning i det avseendet.

The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics inkluderar en studie som testar anti-tumöregenskaper hos olika cannabinoider, inklusive cannabidiol, cannabichromene, cannabigerol, THC-syra och cannabidiolsyra och avslöjade att bland alla dessa cannabinoider hade CBD störst potential att hämma tillväxten av cancerösa celler utan att påverka icke-cancerösa celler. Det lades till att denna data behöver testas vidare gällande cannabidiol som cancerbehandling.

Slutliga tankar

Det är inte fel att säga att CBD har vissa effekter på en cancerös tumör, men det är för tidigt att dra slutsatsen att så är fallet. Den största svagheten med dessa forskningar och studier är att de inte har utförts på människor och hur CBD påverkar cancer på människor är därför ännu oförutsägbart. Dock, har vissa patienter hävdat effektiviteten av CBD på cancerösa tumörer men laboratorietesterna har gjorts på celler eller på djur. Resultaten av dessa forskningar är fortfarande optimistiska och tillfredsställande när det gäller en förståelse för hur CBD kan förhindra cancer. Detaljerade studier och forskningar bör genomföras för att slutgiltigt definiera fördelarna med CBD.

Källa

https://cannabismd.com/cbd-breast-cancer/scientific-studies-breast-cancer/research-say-cbd-oil-breast-cancer/


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.


Även i Cancer

Kan CBD hjälpa vid kemoterapi?
Kan CBD hjälpa vid kemoterapi?

4 minuters läsning

Läs mer
Kan CBD olja bota hudcancer?
Kan CBD olja bota hudcancer?

4 minuters läsning

Läs mer
GPR55, Cancer och CBD
GPR55, Cancer och CBD

4 minuters läsning

Läs mer

Nyhetsbrev