Huffington Post pratar om Cannabis mot cancer

Huffington Post pratar om Cannabis mot cancer

2000-talet är präglat av kostsamma behandlingar med hälsoförsäkringsskydd som det enda alternativet till konventionell medicin. Ju mer de konventionella behandlingsmetoderna innefattar teknologi och maskineri i behandlingsprocessen, desto mer ökar kostnaderna och blir därmed dyrare och dyrare för vanliga medborgare. Som ett resultat av det, försöker människor konstant att hitta alternativ medicin, som man kan ha råd med.

Cancerbehandling är en av de behandlingar som ökar mest i kostnad att behandla. Kemoterapisessioner är inte billiga! Och du behöver mer än en eller två. Beroende på hur långt cancercellerna har spridit sig och påverkar din kropps funktioner, desto mer kommer pengarna du spenderar att variera. Huffington Post har för första gången kommit ut offentligt för att kommentera den det alltmer populära ämnet cannabis. Medan de flesta professionella och organisationer inom hälsoområdet i allmänhet är skeptiska avseende dess användbarhet, tror Huffington Post och medlemmar av allmänheten annat. Enligt denna populära utgivare, finns det en möjlighet att cannabis kan vara ett alternativ behandling mot cancer och många andra krämpor.

Historia

Även om det kan verka som ett modernt ämne som leder till onödig kontrovers, så är det inte det. Cannabis relation till medicin är vanlig ända sedan den började existera som växt. År 2900 f.kr, till exempel, så rekommenderade kejsare Fu Hsi offentligt användning av cannabis som medicin. Vid den tiden fanns det ingen teknologi eller några metoder för att extrahera olja från marijuanaväxten eller för att göra pulver. Cancer existerade troligen även för längesen, bara att det kanske hade ett annat namn. Sjuka människor med ”konstiga” sjukdomar gavs växten antingen att tugga på eller rulla den till en cigarett. Och ja, det kan ha fungerat. De senaste nyheterna i USA indikerar att tillsättning av cannabis till farmakopén visades som ett botemedel för flera sjukdomar.

The National Cancer Institute publicerade nyligen en recension om deras tankar på cannabis, forskningsinstitutet hintar om cannabis roll i att hämma tillväxt av cancerceller. Dessutom minskar produkten från marijuana inflammation och smärta som är involverad såväl som den minskar stressnivåer och oro.

Djurstudier

The Huffington Post refererar till studier utförda på möss på 1990-talet, som beskriver effekten av cannabinoider på djurceller. Det var faktiskt så att studierna visade att cannabinoider förhindrar och dämpar tillväxt av tumörer. The British Journal of Pharmacology publicerade en recension avseende detta under 2006 inklusive för och nackdelar associerade med användning av cannabis i behandling. Publikationen i sig själv är ett bevis på att cannabis ändrar celler i kroppen. Dessutom var den långa listan med positiva element betydligt längre än listan med negativa element.

Enligt the Huffington Post, är cannabis ett lovande alternativ och ett hopp för cancerpatienter. Det finns behov för vidare forskning av tanken med ett öppet sinne för att se fördelarna för människan.

Syntetiskt godkännande

Debatten om trovärdighet och legitimitet för användning av cannabis började för flera årtionden sedan. Sedan dess, har flera kliniska tester genomförts för att antingen bevisa eller motbevisa föreställningen. Resultatet är bred acklamation och acceptans bland dessa organisationer. Den lugnande upplevelsen av cannabisbehandling bör inte bortses från enligt Huffington Post. FDA har godkänt alla labb-tester på cannabinoidkomponenter och dess inflytande på den mänskliga hjärnan och beteende.

Trots det, finns det fortfarande stigma i samhället om frågor som rör marijuana. Trots år av kontroverser, är det lite forskning som pågår avseende detta. Dessutom är material och resurser iögonfallande otillgängliga med lämpliga människor för att ge en riktning som skjuter bort ansvaret.

Det finns historier om befintliga överlevare efter användning av cannabistabletter och några om växten själv. Huffington Post, till exempel, nämner Andy Ashcraft för hans självförtroende och övervinnande stigma. Efter en positiv cancerdiagnos år 2010, gav läkarna honom max 3 månader kvar att leva. Han blev desperat och sökte efter alternativ och landade på cannabis. Han är ett bevis på framgång eftersom han lever idag, åtta år senare.

Valet är ditt

Medan medvetenhetsprogram i samhället hjälper till att minska stigma runt cannabis, är det en långsam process. Dessutom krävs det ett enormt mod att undvika att bli skrämd av statistiken. Men om det finns en bevisad terapi, som är billig, lätt tillgänglig och framför allt naturlig, varför inte ge den ett försök?


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.

Nyhetsbrev