Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

Hanterar cannabis cancer?

Juli 11, 2018 3 minuters läsning

Hanterar cannabis cancer?

Detta är ett intressant område för alla nu för tiden. Media har till stor del noterat cannabis i diskussioner som pågår i många sjukhusstyrelserum. Cancer är en dödlig sjukdom, som många är rädda för nu på 2000-talet. Till skillnad från andra dödliga sjukdomar, så har man ingen aning om hur man ska förebygga cancer, och det är inte alltid så lätt att bota. Det finns mycket spekulationer och snack på stan om att det kan påverkas av hur man äter och vilken livsstil man har. Medan delar av det kan vara sant, så är snacket på stan inte alltid så trovärdigt. På samma sätt är snacket om cancer lite det man pratar om under detta århundrade. Cancer är ett universellt bekymmer oavsett vem man är, var man bor samt vilken etnicitet man har. Medan det finns mycket spekulationer bland allmänheten, så är det bara vetenskapliga bevis som kan bekräfta det.

Pågående cannabisforskning om cancer

Auckland Medical Research Foundation delade ut $157,000 i bidrag till forskning av cancer-cannabisproblemet som har frontat diskussioner under en lång tid. Enligt fondens grundare är forskning det enda sättet att ta sig vidare och göra framsteg inom det medicinska fältet när det gäller lösningar. Delägaren och professorn Michelle Glass som kommer arbeta i ett team från University of Auckland leder forskningen som förväntas börja inom kort. Med medias uppmärksamhet i frågan, har det lett till debatter och kontroverser från alla delar av samhället. Resurserna som ska vara till nytta för forskningen visar hopp om klarhet när forskningen är avslutad. Det är även så att teamet har en sällsynt och exklusiv tillgång till humana hjärncancerceller i syfte att använda i studien.

Professionell åskådning

Flera studier har nämnts som en bas för kopplingen mellan cannabis och cancer. Resultaten indikerar cannabispåverkan på hjärnceller som anses vara medverkande till spridningen av cancerceller i människokroppar. Medan detta är sant, har alla studier genomförts på djur. Enligt Professor Grant, har människor en komplex biologisk sammanställning som inte per automatik ska jämföras med djur. Studien och tester av cancerceller och cannabispåverkan på djurceller är obestridd. Dock menar Grant att man ska ha tålamod och vara extremt försiktig när man drar slutsatser i sådana studier där man måste betrakta att det finns signifikanta skillnader mellan djur- och människoceller.

Det är till och med så att Grant är skeptisk till hela cancer-cannabisförhållandet. Hon visar sitt missnöje över att översätta cancermodeller från cellbaserad data till mänskliga cellinjer. Enligt vetenskapsexperten, är cannabis inte svaret på cancer om cellbaserad data är den enda bevisgrunden. Ändå är hon öppen för resultaten i pågående studier och forskning av experter i cellbiologi.

Fakta

Cannabis består av THC-föreningen som riktar in sig på CB1-receptorn i hjärnan. Hjärncellerna är direkt kopplade till cancercellstrukturer i resten av kroppen. All pågående forskning är baserad på specifik påverkan av THC-föreningen på hjärnans CB1-receptor. Om det hämmar eller förändrar cellfunktionen är öppet för debatt till vetenskapen kan bevisa annat.

Relevans

Frågan om huruvida cannabis kan hjälpa vid cancer är av yttersta vikt. Cannabis har skapat heta diskussioner inom varje professionellt fält som är kopplat till medicin. Religiösa grupper har även tagit del i diskussionen med ett perspektiv utifrån moral och etik. Vetenskapsmän argumenterar utifrån användbarhetsperspektivet. Å andra sidan är myndigheter oroliga över att regleringen av droger är beroende av en dom om huruvida cannabis påverkar mänskligt beteende och sinne eller ej. Ett påstående från en organisation av internationell standard vill ändra en hel del om de kontroverser som rör cannabis som källa för medicin.

Om cannabis skildras för att vara en negativ influens på mänskligt beteende, så kommer religiösa organisationer dyka upp oftare på presskonferenser för att fronta sina tankar om medlet. Dock bör frågan här, enligt vetenskapsmän, inte vara hur det påverkar beteende. Om det är en hjälp vid olika sjukdomar eller ej är det frågan gäller. Det är till och med så att vetenskapsmän argumenterar om att alla mediciner har några biverkningar; om cannabis lindrar cancer, så kan dess effekt på mänskligt sinne och beteende kontrolleras. Under tiden förblir frågan om cannabis är ett lindrande medel mot cancer i offentliga domäner i väntan på en vetenskaplig dom.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.


Även i Cancer

Kan CBD förhindra bröstcancer?
Kan CBD förhindra bröstcancer?

Oktober 26, 2018 4 minuters läsning

Läs mer
Kan CBD hjälpa vid cellgifter?
Kan CBD hjälpa vid cellgifter?

Oktober 26, 2018 4 minuters läsning

Läs mer
Kan CBD olja hjälpa vid hudcancer?
Kan CBD olja hjälpa vid hudcancer?

September 07, 2018 4 minuters läsning

Läs mer

Nyhetsbrev