CBD kan hjälpa dig att bekämpa cancer

2 minuters läsning

CBD kan hjälpa dig att bekämpa cancer

Cannabis har använts som en del av hemmaodlade lösningar i hundratals år. Forskare har upptäckt flera organiska dynamiska segment i cannabis. Dessa kallas cannabinoider. De två bäst undersökta segmenten är kemikalierna delta-9-tetrahydrocannabinol (vanligen känd som THC), och cannabidiol (CBD).

Några vetenskapliga rapporter dokumenterar att CBD även innefattar att ha antiproliferativa och proapoptotiska effekter som hämmar cancercellers migration, adhesion och invasion. (1) En rapport som publicerades i Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics visade att CBD intensivt och specifikt höll tillbaka utvecklingen av flera brösttumörcellslinjer och visade fundamentalt mindre styrka i icke-cancerösa celler. (2)

År 2011 inkluderade specialister det lätta cellsystemet genom vilket CBD framkallar cellpassage i brösttumörceller.

Undersökningen visade att CBD uppmanade en koncentrationsberoende celldöd av både östrogenreceptorer positiva och östrogenreceptorer negativa bröstcancerceller. Vidare upptäckte forskare att de kraftfulla grupperna av CBD i tumörceller har en liten påverkan på icke-tumörogena, bröstceller (3).

CBD fortsätter som en icke dödlig förening och studier visar att mätningar av 700 milligram varje dag i 6 på varandra följande veckor inte visade på några tydliga giftiga egenskaper hos människor, vilket antyder att det kan användas för utdragen behandling.

Undersökningen visade inte uteslutande att CBD främjar inkorporering som är kraftfull för att bekämpa maligna bröstceller, information antyder även att det kan användas för att hämma invasionen av lung- och tarmcancer, i tillägg till att det har anti-tumöregenskaper i gliom och har använts för att behandla leukemi. (4).

CBD och olika kemikalier som förekommer i cannabis har en anti-tumöreffekt och kan användas för att förbättra standardmedicinering (5).

CBD upphörde effektivt celltillväxt i flera karakteristiska sjukdomsceller i livmodern enligt denna undersökning (6).

CBD utvidgade tumörcellers passage i malign leukemi och tarm, enligt dessa tre forskningsstudier (7,8,9). CBD förminskade även mänskliga gliomcellers utveckling och attack och antyder således en möjlig roll av CBD som ett antitumörmedel (10).

Cannabinoider kan garantera verktyg i den blandade behandlingen av bröst- och prostatasjukdomar, på grund av deras antitumöreffekter, deras kapacitet att förbättra effektiviteten av traditionell antitumörmediciner, samt deras hjälpsamhet med att behandla och förminska lidande (5, 11, 12).

Många cancerpatienter upptäckte CBD oljans fördelar. Inte nog med att CBD olja direkt kan komma att rikta in sig på cancerceller, det finns även betydande bevis för att CBD olja kan vara hjälpsamt med att reducera grava biverkningar från kemoterapi och strålning. Cancer är en allvarlig sjukdom som kräver medicinsk vård. Men det finns mycket vi kan göra för att hjälpa läkeprocessen genom att ta fördel av CBD olja.

>

Källor

1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579246/
2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16728591/
3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21566064/
4: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3579246/
5: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13543784.2016.1236913
6: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5009497/
7: http://molpharm.aspetjournals.org/content/70/3/897.full
8: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14692532
9: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inhibition+of+colon+carcinogenesis+by+a+standardized+Cannabis+sativa+extract+with+high+content+of+cannabidiol
10: http://jpet.aspetjournals.org/content/308/3/838.short
11: http://mct.aacrjournals.org/content/10/7/1161.full
12: https://link.springer.com/article/10.1007/s10549-010-1177-4


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.

Nyhetsbrev