Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

Världshälsoorganisationen (WHO) förklarar CBD säkert

Maj 29, 2018 2 minuters läsning

Världshälsoorganisationen (WHO) förklarar CBD säkert

Rapport från world health organization (WHO) finner inga offentliga hälsorisker eller missbrukspotential för CBD

En rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) har inte upptäckt några negativa hälsoeffekter, utan istället några medicinska tillämpningar för cannabidiol (CBD), trots USA:s regeringspolitik på denna cannabinoida substans.

Enligt WHO:s rapport* (1), är CBD säkert och väl tolererat bland människor och djur och är inte kopplade till några negativa hälsoeffekter. Experter menar att den icke-psykoaktiva kemikalie som finns i cannabis (CBD) inte framkallar fysiskt beroende och är ”inte associerad med missbrukspotential.” WHO:s forskningsteam skrev även att till skillnad från THC, så blir personer inte höga på grund av CBD.

WHO-rapporten upprätthåller att ”Hittills finns det inga tecken på rekreationsanvändning av CBD eller några offentliga hälsorelaterade problem associerade till användning av ren CBD.”

Applicering av CBD enligt WHO

I WHO-rapporten skrivs det att CBD har ”visat sig vara en effektiv hjälp vid epilepsi”, hos vuxna, barn och till och med djur och att det även finns ”preliminära bevis” att CBD kan hjälpa till att lindra Alzheimers, cancer, psykoser, Parkinson och andra allvarliga tillstånd.

CBD som en medicinsk produkt

På grund av de studier som utförts under senare år, nämnde rapporten även att ”Flera länder har modifierat sin nationella kontroll för att tillmötesgå CBD som en medicinsk produkt."

Dessvärre, är USA, som rapporten noterade inte en av dem. Som cannabissegment, benämns CBD som en Schedule I kontrollerad substans, vilket innebär att den har en” hög missbrukspotential” enligt den federala regeringens sätt att se det. Ändå är den ”icke-sanktionerade medicinska användningen” av CBD genuint normal som specialister visat på.

För vissa CBD-kunder i USA, skapar substansens till största del icke-sanktionerade och olagliga tillstånd problem, särskilt eftersom en våg av de CBD-oljor och extrakt som erhålls online (mestadels hampa) eller lokalt har möjliggjort för patienter att nyttja detta – och riskerna som associeras med köp av oreglerade läkemedel – i sina egna händer och hem. Medan CBD i sig själv är säker samt har visat sig användbar för vissa kunder, har industrispecialister varnat för att inte allt cannabisextrakt görs likvärdigt, lika rent eller med samma tekniker för extraktion

I september skickade NORML (cannabisreform icke-vinstdrivande) in ett skriftligt vittnesmål till U.S. Food and Drug Administration (FDA) som motsäger etableringen av internationella restriktioner för tillgång till CBD. FDA, som upprepade gånger nekat att uppdatera sin ställning till cannabisprodukter trots ett omfattande och regelbundet utvecklande sortiment av bevis avseende ämnet, är en av flera organisationer som tänker ge WHO råd i sin slutgiltiga granskning av CBD och kanske kommer FDA lyssna och lära sig något denna gången.

http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf

* Rapporten presenterades av WHO:s Expertkommitté av drogberoende och utarbetades under ansvar av WHO Secretariat, Department of Essential Medicines and Health Products, Teams of Innovation, Access and Use and Policy, Governance, and Knowledge.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.


Även i Biverkningar

Har CBD några biverkningar?
Har CBD några biverkningar?

Oktober 11, 2018 4 minuters läsning

Läs mer

Nyhetsbrev