Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

Har CBD några biverkningar?

Har CBD några biverkningar?

Cannabidiololja är brett igenkänt för dess flertalet medicinska fördelar. Dess fördelaktiga egenskaper gör den extremt populär. Den har legaliserats i 29 stater i USA och i många andra delar av världen. CBD extraheras från cannabis- eller marijuanaväxten. Det är medicinskt gräs så det gör inte dig hög. Det innehåller endast väldigt små mängder THC (kemiskt ansvarig för en förhöjd känsla.

CBD används i världen som en kur för flera besvär. Det har antiinflammatoriska, antikonvulsiva, antipsykotiska och anxiolytiska egenskaper. Det kan hjälpa till att lindra smärta, lindra brännsår, lindra akne och bekämpa många andra typer av sjukdomar. Människor använder det på daglig basis för dess medicinska fördelar.

Medicinsk CBD kommer med ett par biverkningar. Den regelbundna höga dosen av CBD-produkter kan orsaka följande biverkningar på din kropp.

Dåsighet

CBD olja verkar på olika sätt för olika människor. Den har olika reaktioner på människor. En del människor har rapporterat att de känt sig mer aktiva efter de använt CBD olja. Deras energinivåer har höjts och de har känt sig mer energiska. Det visade sig vara ett väckande inducerande element för dem. Dock har det varit helt annorlunda för andra människor. CBD oljan producerade omvända reaktioner för dem. De kände sig dåsiga efter att de hade tagit CBD olja.

Människor som tog en hög dos av CBD olja kände sig trötta och sömniga efteråt. Om du känner av samma biverkningar av CBD olja, rekommenderas det att du inte framför eller kör någon bil eller annan maskin efteråt. Det är viktigt för att garantera säkerheten för dig och personer i din omgivning.

Liten minskning i blodtryck

Enligt studier som nyligen utförts, kan en dos av CBD olja orsaka en liten minskning av blodtrycket. Det kan särskilt ske för dem som tar en högre dos CBD olja på regelbunden basis. Människor som redan lider av lågt blodtryck och tar mediciner för det regelbundet, bör konsultera läkare innan användning av CBD olja eller annan CBD-baserad produkt.

Torr mun

En bieffekt vid användning av CBD är en otrevlig torrhet i munnen, som orsakar obekvämlighet för personen. Det sker eftersom det endocannabinoida systemet (ECS) involverar i hämmandet av salivsekretion. En forskning från 2006 visade att submandibulära körtlar (som ansvarar för att producera saliv) innehåller cannabinoidreceptorer. När dessa receptorer aktiveras så motsätter de sig salivproduktionen i munnen. De är så muntorrheten orsakas.

Som tur är, så är muntorrhet inte ett särskilt stort problem. Det kan behandlas omedelbart. Den bästa boten mot torr mun är att inmundiga hydrerande vätskor. Du kan dricka mycket vatten eller andra hydrerande vätskor för att bota din muntorrhet.

Diarré

Flera människor har rapporterat att de fått diarré efter de använt CBD. Det är vanligast bland känsliga personer. Det beror på att CBD oljan innehåller ingredienser som kan påverka matsmältningssystemet. En plötslig hög dos av CBD kan orsaka diarré som har känsliga magar.

Illamående

Denna biverkning har endast rapporterats av ett fåtal människor. Intag av CBD olja på tom mage kan göra dig illamående. Dock varar illamåendet inte länge. Den illamående känslan kommer tyna bort på cirka en timme. Det är inte ett särskilt allvarligt problem. Du behöver bara vänta en stund så kommer denna biverkning att försvinna.

Kräkningar

En annan biverkning med CBD är kräkningar. Många människor har rapporterat att de känt att de behöver kräka efter de använt CBD olja. Det beror huvudsakligen på att CBD kan orsaka vissa förändringar i matsmältningssystemet. Användning av en hög koncentration av CBD kan skapa oreda i ditt matsmältningssystem. Det kan i sin tur leda till kräkningar.

Oro och depression

Det är en av biverkningarna med användning av CBD. Det kan orsaka oro och depression. Många människor har rapporterat att en väldigt hög dos av CBD förvärrade deras oro istället för att lindra den. De har även rapporterat att det gjorde dem mer deprimerade och ledsna.

Psykoser

Psykoser är en intensiv medicinsk rubbning. Det är en sinnesstämning då en person slutar leva i verkligheten och börjar tro på saker som inte finns. Personen blir förvirrad. En person har konstiga föreställningar under psykoser. Han/hon kan även börja hallucinera.

Personer som tagit kraftiga doser av CBD kom nära detta mentala tillstånd. De visade symptom på potentiell psykos.

Yrsel

Yrsel är en konstig känsla av matthet och dåsighet. I denna sinnesstämning känner en person sig ostabil när den tar sig runt. Balansen blir skakig och han/hon känner sig vimsig.

En del människor blir yra när de använder CBD. Människor som förtär höga doser av CBD kan även känna sig yra precis efter konsumtion. Det är en kortlivad biverkning. Den håller bara i sig en liten stund och sen återgår du till det normala.

Ökade skakningar hos människor med Parkinson

Det finns en skapligt stor risk att patienter med Parkinson får ökade skakningar vid användning av CBD olja i stora mängder. Det kommer förvärra muskelrörelserna. Dock påverkar det inte alla Parkinsonpatienter. Det rekommenderas fortfarande att Parkinsonpatienter ska konsultera sina läkare innan de använder CBD.

Omtöckning

Det är en av de temporära bieffekterna vid användning av CBD, Det är faktiskt kopplat till minskningen av blodtrycket. På grund av det låga blodtrycket, kan man få huvudvärk och en känsla av matthet. Det är inte ett allvarligt problem och det kan lindras med en stark koffeindryck. En kopp te eller kaffe kan snabbt få din kropp återställd.

Det var en del av de biverkningar som rapporterades av flertalet människor. Forskningen på CBD är fortfarande pågående. Forskare och vetenskapsmän upptäcker nya saker om det varje dag. Dock har det visat sig att CBD är helt säkert för människor om det används i rätt mängd. Det är även extremt fördelaktigt.

Referenser

https://www.marijuanabreak.com/cbd-side-effects

https://www.healthline.com/nutrition/cbd-oil-benefits#section8

https://elixinol.com/blog/known-and-potential-side-effects-of-cannabidiol-cbd/

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Oktober 11, 2018

Läs mer
Världshälsoorganisationen (WHO) förklarar CBD säkert

Världshälsoorganisationen (WHO) förklarar CBD säkert

Rapport från world health organization (WHO) finner inga offentliga hälsorisker eller missbrukspotential för CBD

En rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) har inte upptäckt några negativa hälsoeffekter, utan istället några medicinska tillämpningar för cannabidiol (CBD), trots USA:s regeringspolitik på denna cannabinoida substans.

Enligt WHO:s rapport* (1), är CBD säkert och väl tolererat bland människor och djur och är inte kopplade till några negativa hälsoeffekter. Experter menar att den icke-psykoaktiva kemikalie som finns i cannabis (CBD) inte framkallar fysiskt beroende och är ”inte associerad med missbrukspotential.” WHO:s forskningsteam skrev även att till skillnad från THC, så blir personer inte höga på grund av CBD.

WHO-rapporten upprätthåller att ”Hittills finns det inga tecken på rekreationsanvändning av CBD eller några offentliga hälsorelaterade problem associerade till användning av ren CBD.”

Applicering av CBD enligt WHO

I WHO-rapporten skrivs det att CBD har ”visat sig vara en effektiv hjälp vid epilepsi”, hos vuxna, barn och till och med djur och att det även finns ”preliminära bevis” att CBD kan hjälpa till att lindra Alzheimers, cancer, psykoser, Parkinson och andra allvarliga tillstånd.

CBD som en medicinsk produkt

På grund av de studier som utförts under senare år, nämnde rapporten även att ”Flera länder har modifierat sin nationella kontroll för att tillmötesgå CBD som en medicinsk produkt."

Dessvärre, är USA, som rapporten noterade inte en av dem. Som cannabissegment, benämns CBD som en Schedule I kontrollerad substans, vilket innebär att den har en” hög missbrukspotential” enligt den federala regeringens sätt att se det. Ändå är den ”icke-sanktionerade medicinska användningen” av CBD genuint normal som specialister visat på.

För vissa CBD-kunder i USA, skapar substansens till största del icke-sanktionerade och olagliga tillstånd problem, särskilt eftersom en våg av de CBD-oljor och extrakt som erhålls online (mestadels hampa) eller lokalt har möjliggjort för patienter att nyttja detta – och riskerna som associeras med köp av oreglerade läkemedel – i sina egna händer och hem. Medan CBD i sig själv är säker samt har visat sig användbar för vissa kunder, har industrispecialister varnat för att inte allt cannabisextrakt görs likvärdigt, lika rent eller med samma tekniker för extraktion

I september skickade NORML (cannabisreform icke-vinstdrivande) in ett skriftligt vittnesmål till U.S. Food and Drug Administration (FDA) som motsäger etableringen av internationella restriktioner för tillgång till CBD. FDA, som upprepade gånger nekat att uppdatera sin ställning till cannabisprodukter trots ett omfattande och regelbundet utvecklande sortiment av bevis avseende ämnet, är en av flera organisationer som tänker ge WHO råd i sin slutgiltiga granskning av CBD och kanske kommer FDA lyssna och lära sig något denna gången.

http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf

* Rapporten presenterades av WHO:s Expertkommitté av drogberoende och utarbetades under ansvar av WHO Secretariat, Department of Essential Medicines and Health Products, Teams of Innovation, Access and Use and Policy, Governance, and Knowledge.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Maj 29, 2018

Läs mer

Nyhetsbrev