Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

Kan CBD hjälpa vid autism?

September 03, 2018 4 minuters läsning

Kan CBD hjälpa vid autism?

Autism är en komplex störning, det är en blandning av störningar som påverkar utvecklingen av hjärnan från tidig barndom. Det är ett medicinskt tillstånd som påverkar alla olika, men det finns några gemensamma symptom på alla autismpatienter. Dessa symptom inkluderar, men är inte begränsat till, kommunikationssvårigheter, problem att interagera med andra och en del beteendeproblem som kan vara självskadande.

Något man måste tänka på här är att autistiska barn är påverkade intellektuellt. Det finns många autistiska barn med en hög nivå av hjärnfunktion. De presterar utmärkt i vissa ämnen, som musik, konst eller matematik.

I denna artikel kommer vi diskutera om CBD kan hjälpa vid autism?

Autism och CBD olja

Om du frågar en medicinsk sakkunnig, kommer han eller hon säga att det är mycket enklare att behandla ett tillstånd som har en känd orsak, till skillnad mot ett utan en känd orsak. Dessvärre är autism en av de medicinska störningar som inte bara har en enskild orsak och därför är det svårt för forskare att skapa mediciner för detta tillstånd.

Genetiska mutationer och vissa miljömässiga faktorer som åldern på föräldrar, exponering för droger innan födseln och för mycket exponering för pesticider kan leda till utveckling av autism. Den breda raden av dessa faktorer gör att symptomen på autistiska individer skiljer sig åt en hel del.

Dock visar många typer av forskning en koppling mellan autismbehandling och CBD olja. Det har gett hopp till mänskligheten, och många studier hr påbörjats för att få fram bevis på autismbehandling med CBD olja.

I en studie som nyligen genomförts, fann forskarna ett förkliniskt bevis på att CBD på ett effektivt sätt kan hjälpa vid behandling av autism. Denna forskning genomfördes på möss med autism.

Autistiska möss gillar inte att socialisera eller interagera med andra möss. När dessa möss gavs CBD olja, förbättrades deras vilja att socialisera och spendera tid med andra möss. Dessa resultat visar att CBD olja kan hjälpa till att förbättra social interaktion, som är ett vanligt problem hos autistiska barn. Dock visar det inte kvaliteten på den sociala interaktionen.

CBD olja har en förmåga att förbättra hjärnans hämmande funktion genom att öka aktiviteten bland neuroner som ansvarar för att reglera hjärnans hämmandenivåer.

Det endocannabinoida systemet och vetenskapliga upptäckter

Det endocannabinoida systemet (EC) är en stor del av människans neurologiska system som reglerar beteendets reaktivitet i ett sammanhang, känslomässiga svar och sociala interaktioner. Detta system är även associerat till oro, störningar i sovmönster och intellektuella funktionshinder.

Under de senaste årens vetenskapliga forskning, har data samlats in för att kasta ljus på associationen av det endocannabinoida systemet med autistiska störningar.

Olika studier avslöjar att de delar av hjärnan där CB1- cannabinoidreceptorerna är i majoritet är samma som forskare tror orsaka dysfunktion hos autistiska patienter.

Under den mänskliga fosterutvecklingen, spelar det endocannabinoida systemet en viktig roll i olika viktiga neurologiska processer. Dessutom spelar även CB1-receptorerna en viktig roll för att definiera synapsernas position under den tidiga barndomsutvecklingen. Denna studie hävdar att aktivering av CB1-receptorer i tidiga utvecklingsstadium kan ha något med autism att göra.

I en studie på djur år 2013 avslöjades det att det endocannabinoida systemet kunde involveras i utvecklingen av autism. I en annan studie från 2015 drog forskare slutsatsen att när anandamid, en kemikalie i hjärnan, aktiverar CB1-receptorerna så påverkar det responssystemet för belöningar via sociala interaktioner. Forskare antar att störningar i detta signalsystem i nervsystemet kan bidra till sociala problem för patienter med autism.

CBD olja och autism hos människor

Under många år, har det funnits många anekdotiska bitar med bevis som stödjer effektiviteten av CBD olja när det gäller att behandla autism. I många fall, där patienter inte svarar på vanliga behandling, måste föräldrar söka efter alternativa behandlingar, såsom CBD olja.

Shirfa Klein, mamma till en 12-årig son, är en stark förespråkare för användning av CBD olja för behandling av autism. Hennes son diagnostiserades med svår autism när han endast var 2 år gammal. Enligt Klein, har användning av CBD olja gjort mirakel för hennes son och han är nu mer fokuserad i skolan. Han kan enkelt förstå nya koncept och kan följa flerstegsanvisningar i klassrummet.

Även om CBD olja har visat sig vara en bra behandling av autism för Kleins son, så tillåter många stater inte användning av det på grund av brist på kliniska bevis.

Shirfa Klein är en tidig utbildningslärare och hon förstår känslorna av rädsla och stigma som föräldrar till autistiska barn har. Enligt henne, uppmuntrar hon föräldrar att använda tillgängliga resurser för behandling som terapi, men samtidig betonar hon tillägget av CBD olja från en pålitlig källa till behandlingsrutinen.

Läkare ordinerar inte CBD olja för att behandla autism då det inte finns någon tillgänglig data som stödjer denna behandlingskälla.

Dock beror otillgängligheten till data inte på CBD oljans ineffektivitet mot autism, utan det handlar istället om rädslan för att testa den på barn på grund av de olika aktiva föreningarna som kan ha potentiellt okontrollerbara effekter på dem.

Trots detta, finns det ökad informell bevisning på att nyttjande av CBD olja gör autistiska barn friskare och gladare. Och dessa bevis lämnas inte ohörda.

Nya forskningar på CBD olja och autism

Många forskningar har påbörjats runt om i världen för att bevisa de positiva effekterna av CBD olja som behandling för autism.

En större forskning är planerad på University of California för att undersöka CBD olja som en behandlingskälla för autism, och till detta, har de fått mer än 4.7 miljoner donationer från den privata sektorn.

Enligt Igor Grant, chef för psykiatriavdelningen på San Diego School of Medicine, finns det många uppenbart positiva effekter av CBD olja på det mänskliga nervsystemet som kan vara relevant till autism.

CBD olja är en potentiellt bra källa till att behandla autism. Det finns många anekdotiska bevis och förhoppningsvis, inom ett par år, kommer vi även ha vetenskapliga bevis för att bevisa denna hållning.

Referenser

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5618565/

http://thehempoilbenefits.com/cbd-oil-and-autism

https://herb.co/marijuana/news/cbd-and-autism-complete-guide

https://www.leafly.com/news/health/cannabis-cbd-autism-treatment

https://www.leafly.com/news/health/how-does-cannabis-consumption-affect-autism

https://greenflowerbotanicals.com/cbd-affects-autism-spectrum-disorder-asd/

https://www.endoca.com/blog/university-receives-donation-cbd-for-autism/

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.


Även i Autism

Mer forskningskapital för CBD för autism
Mer forskningskapital för CBD för autism

September 03, 2018 4 minuters läsning

Läs mer

Nyhetsbrev