Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

Så använder man CBD för astma

Så använder man CBD för astma

Användning av medicinsk marijuana har gett enorma fördelar inom det medicinska området. Cannabis är så välkänt och populärt i många länder nuförtiden på grund av de ändlösa diskussionerna om dess förhindrande och potentiella kraft och egenskaper. Då flera studier visar att CBD kan vara fördelaktigt för att lindra sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, depression, oro, kronisk inflammation och smärta, cancer och hjärtsjukdomar. Människor runt om i världen är i desperat behov av mer forskning och efterföljande arbete om den positiva potentialen som CBD kan tillhandahålla.

Astma och dess effekt på den mänskliga kroppen:

Astma är en kronisk andningssjukdom som gör att en person får svårt att andas. Denna andningssjukdom påverkar ungefär 300 miljoner människor över hela världen. Även om astma inte anses vara en försvagande sjukdom, så ansvarar den för 250 000 dödsfall under 2011. Då det inte finns någon tillgänglig bot mot astma, kan ordentlig kontroll av sjukdomen hjälpa till att minska symptomen.

Astma orsakar inflammation i luftpassagen som resulterar i en förträngning av luftvägarna som transporterar syre till lungorna. Astma kan ha svåra effekter på människokroppen genom att göra det svårt att andas. När en vanlig människa andas är musklerna avslappnade och luften förflyttar sig enkelt runt i kroppen medan en person som har astma har röda och svullna bronkialrör och inflammation i luftvägarna på grund av miljömässiga faktorer såsom kyla, damm och rök som kan få musklerna att dra ihop sig runt luftpassagerna, vilket resulterar i andnöd och väsande andning hos astmadrabbade personer.

Då astma inte har något botemedel, men kan hanteras, finns flera andra alternativ tillgängliga för att kontrollera astma, och CBD är en av dem. Då cannabis eller CBD är känt för sina antiinflammatoriska egenskaper, har flera studier visat att det kan vara fördelaktigt för patienter som har astma.

CBD för astma

Det finns många anledningar till varför du bör prova att använda CBD om du har astma.

1. CBD är luftrörsvidgande:

Det har visat sig i tidigare forskningar som genomförts på 1970-taler att THC som förekommer i cannabis har en luftrörsvidgande effekt. En studie från 1973 av Vachon m.fl. avslöjade att THC som förekommer i cannabis kan vidga andningens luftpassage och hämma bronkkonstriktion, som är det huvudsakliga problemet för astmapatienter.

En annan forskning som publicerades i Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics visade att CBD skyddar lungorna. Forskningen gjordes på marsvin, och alla cannabinoider inklusive CBD, THC, CBN, CBG, CBC, CDA och THC-V undersöktes noggrant. Som ett resultat upptäcktes det att cannabinoiderna THC och THC-V var de enda som förhindrade bronkkonstriktion.

När en patient attackeras med astma, blir hans/hennes bronkioler sammandragna och flödet av syre blir onaturligt. CBD, om det tas oralt eller inhaleras, öppnar upp bronkiolerna och utvidgar andningspassagen, vilket gör att det blir lättare att andas.

2. CBD är antiinflammatoriskt:

Astma är en sjukdom bestående av kronisk inflammation som påverkar lungornas luftpassager. Patienter med astma lider av beständig inflammation på låg nivå på bronkit och bronkioler även när astman inte är aktiverad. Under en attack så ökar denna inflammation vilket resulterar i sammandragningar i den bronkiala vävnaden. Lungorna på en astmapatient blir temporärt trängre vilket resulterar i svårigheter att andas.

Då cannabinoider förekommer i människans lungvävnad och spelar en viktig roll för regleringen av inflammationer, sammandragning och utvidgning av muskler och varierande metaboliska processer, så producerar CBD antiinflammatoriska egenskaper genom att interagera med de cannabinoider som förekommer i människokroppen. Enligt en studie av inflammationsmedlare, innehåller CBD kraftfulla immunosuppressiva och antiinflammatoriska svar. CBD tillhandahåller överdrivna inflammatoriska svar i kroppen där lindring av astma är möjligt.

3. CBD är kramplösande:

En studie som publicerades år 2014 avslöjade att vissa CBD-receptorer såsom THC resulterar i minskade muskelspasmer. Muskelspasmer eller bronkospasm är ett tillstånd som drabbar astmapatienter. Bronkospasm resulterar i sammandragningar eller förträngningar av musklerna i lungorna. Bronkiterna och bronkiolerna är gjorda av släta muskler, som under en astmaattack drar ihop sig, smalnar och blir inflammerade vilket leder till andnöd och förtunnande av luftpassagerna. Enligt Dr Jessica Knox, finns två komponenter, CBD och alpha-penine i cannabisstammar som har muskelkramplösande effekter.

Hur använder man CBD:

En studie på 1970-talet visade att rökning av cannabis kan utvidga andningsvägarna och ha positiva effekter på lungorna jämfört med att röka tobak. Men människor i allmänhet är fortfarande tveksamma till att röka cannabis. Dock involverar de flesta behandlingar för astma inhalatorer, och det är ett bättre alternativ till CBD-vaporizers. Att förånga CBD tillhandahåller din kropp med maximalt CBD-innehåll som hjälper till att bekämpa astmaattacker. När CBD olja förångas tillhandahålls den maximala mängden av koncentration. Förångad CBD olja har inte några negativa effekter på en persons hals eller lungor.

Dr Dustin Sulak, en medicinsk- och cannabisläkare konstaterade att 90% av personer med astma kan ta enskilda inhalationer av förångare. Om det görs på rätt sätt, kan personerna kunna andas djupare, expandera sina lungor och lindra sammandragningar. Under en astmaattack, är en CBD-förångare eller tinktur optimalt då de ger omedelbara resultat utan att irritera systemet. Men om förångat CBD leder till hosta eller försämring av symptomen, så rekommenderar Dr Sulak att man istället använder sig av en CBD i from av matvaror. Men matvaror med CBD olja är inte pålitliga när du står inför en attack.

Slutsats om CBD för astma

För att summera det hela kan CBD olja eller förångat CBD vara fördelaktigt för astmapatienter på många sätt. En daglig dos av CBD krävs för att få en grundmedicinering i det mänskliga systemet för att kontrollera astma på ett enklare sätt. Astmapatienter kan använda CBD för att förbättra kroppens allmänna funktioner, och desto viktigare, deras lungor. Då studier avslöjar att CBC kan vara en kontrollerande faktor för astma, använder många patienter över hela världen CBD för att hantera deras effekter av astma. Även om astma inte i sig själv inte är dödligt, så kan symptomen som astmapatienter står inför vara väldigt förödande, vilket ibland kan leda till dödsfall. Ordentlig hantering av en kronisk sjukdom som astma är nödvändigt för att undvika att symptomen förvärras.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

September 03, 2018

Läs mer

Nyhetsbrev