CBD har antipsykotiska effekter

Maj 16, 2018 3 minuters läsning

CBD har antipsykotiska effekter

Det första beviset på att cannabidiol (CBD), en icke-psykoaktiv komponent av Cannabis Sativa, kunde ha antipsykotiska egenskaper publicerades år 1982. (1) Denna studie undersökte interaktionen mellan THC och CBD bland hälsovolontärer. Samadministreringen av de två cannabinoiderna inducerade mindre oro psykotomimetiska symptom än vad THC gjorde enskilt. Den antipsykotiska effekten från CBD fick ytterligare hjälp med rapporten om högre frekvens av akut psykotiska episoder bland patienter som fick föras in på psykiatriskt sjukhus efter användning av en mängd cannabis som saknar CBD. (2)

Effekterna av CBD/THC-förhållanden i cannabis om åtgärder som är relevanta för psykos

I en studie som använde hårprover från 140 individer för att analysera cannabinoidnivåer visade Morgan and Curran (2008) att de med endast THC i sitt hår uppvisade högre nivåer av hallucinationer och inbillning än individer med både THC och CBD, och de utan cannabinoider (3). I en kontrollfallstudie med 280 personer med en första episod av psykos och 174 kontroller, Di Forti med flera (2009) visade att patienter var betydligt mer sannolika att ha använt högpotent cannabis, innehållandes höga THC- och låga CBD-koncentrationer, jämfört med kontroller som föredrog harts 8hasch), som vanligtvis innehåller lika stora mängder av THC och CBD. I tillägg var psykoser associerade med mer frekvent och längre användning av cannabis (Di Forti med flera., 2009). (4) En annan studie med 410 förstaepisods-psykospatienter avslöjade att användning av högpotent cannabis, innehållandes mindre CBD, även resulterade i en tidigare ålder för psykosernas början (Di Forti med flera., 2014). (5)

Allt som allt, så har studier som har inspekterat effekten av CBD/THC-förhållanden i cannabis om åtgärder som är relevanta för psykos visat att nyttjande av cannabis med högt CBD-innehåll är relaterat till betydligt färre biverkningar, till exempel inbillning och hallucinationer samt även bättre subjektiv kapacitet att minska risken för att skapa psykoser.

CBD och Schizofreni

Schizofreni är en allvarlig, ofta livslång mental störning som markant påverkar hur en person tänker, känner och beter sig på ett negativt sätt.

Symptom (6) kan inkludera:

 • inbillning [t.ex. stark tro på något även om det finns betydliga bevis som motsäger den ståndpunkten]
 • hallucinationer [t.ex. hör eller ser något som inte finns)
 • oorganiserat tal/rörelser
 • svårt att visa känslor
 • svårt att utföra vissa vardagssysslor [t.ex. hålla sig ren]
 • psykiska förändringar [t.ex. tappar intresset för saker, undviker sociala interaktioner]

En undersökning ledd av Western University i Kalifornien drog slutsatsen att CBD kan vara värdefullt för lindring av schizofreni och relaterade typer av psykoser. Undersökningen gjordes av Justine Renard, en postdoktoral individ i högskolans Department of Anatomy and Cell Biology på Schulich School of Medicine and Dentistry, särskiljde den neurala vägen där CBD producerar antipsykotiska effekter som visat sig minska yttring av schizofreni-relaterade psykoser. “Dessa upptäckter har kritiska konsekvenser, inte bara för att förstå hur specifika fytokemiska komponenter i marijuana på olika sätt påverka neuropsykiatriska fenomen, utan visa på en potentiell mekanism för terapeutiska effekter av marijuanaderivat vid lindring av dopamin-relaterade, psykiatriska störningar.” enligt studien. (7) Specialister försåg råttor med CBD för att studera deras beteende, substans- och neuropatiska påverkan och det visade att det minskade dopaminsensibilisering, en reaktion som har kopplats till schizofreni-relaterade psykoser. Detta klargör precis hur CBD influerar hjärnfunktionen, något som tidigare varit okänt. Det indikerar även ett nytt tillvägagångssätt att lindra psykoser, något vetenskapsmän säger verkligen behövs.

En annan studie, som publicerades i 2017 års juniupplaga av Neuropsychopharmacology, ansåg att CBD är väldigt effektivt i att hantera symtom kopplade till schizofreni. Dr. Katrina Green, handledare av studien sa, “Från denna granskning, upptäckte vi att CBD inte kommer förbättra inlärning eller minne i friska hjärnor, men kan förbättra aspekter av inlärning och minne vid sjukdomar associerade till kognitiv nedsättning, inklusive Alzheimers, såväl som neurologiska och neuroinflammatoriska störningar. Bevis visar att CBD är neuroprotektivt och kan minska kognitiv nedsättning med användning av THC, den huvudsakligen psykoaktiva föreningen i cannabis.” (8)

Slutsats

Som du kan se, finns det bevis i stor utsträckning på att CBD är en kraftfull lindring för schizofreni, bland andra mentala problem. CBD:s förmåga att ansluta till olika system i kroppen, kombinerat med sättet den minskar biverkningar som vanliga läkemedel inte gör, kan göra den till ett kraftfullt instrument i framtiden.

Källor

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6285406
https://www.researchgate.net/publication/226846642_Interactions_ofD11-tetrahydrocannabinol_with_cannabinol_and_cannabidiol_following_oral_administration_in_man_Assay_of_cannabinol_and_cannabidiol_by_mass_fragmentographywith_cannabinol_and_cannabidiol_
https://www.researchgate.net/publication/5473660_Effects_of_cannabidiol_on_schizophrenia-like_symptoms_in_people_who_use_cannabis
https://www.researchgate.net/publication/40042294_High-potency_cannabis_and_the_risk_of_psychosis?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a88d3252-2f68-4251-81ca-a87526ef8136&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MjE5MzAwNjtBUzoyMDA2NzI2MzgxODEzODlAMTQyNDg1NTQ5MzQyNw
https://www.researchgate.net/publication/259351867_Daily_Use_Especially_of_High-Potency_Cannabis_Drives_the_Earlier_Onset_of_Psychosis_in_Cannabis_Users?el=1_x_8&enrichId=rgreq-a88d3252-2f68-4251-81ca-a87526ef8136&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3MjE5MzAwNjtBUzoyMDA2NzI2MzgxODEzODlAMTQyNDg1NTQ5MzQyNw==
https://www.medicaljane.com/2015/03/02/systematic-review/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4854973/
http://neurosciencenews.com/cbd-cannabis-schizophrenia-6832/

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

  Formula Swiss
  Formula Swiss


  Lämna en kommentar

  Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.

  Nyhetsbrev