Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

Vad är medicinsk cannabis?

Februari 15, 2019 8 minuters läsning

Vad är medicinsk cannabis?

Cannabis sativa är en växt i hampafamiljen, som även bara kan kallas för vanlig hampa. Cannabis sativa innehåller flera olik föreningar som sägs ha gynnsamma effekter på både människans kropp och sinne. Det är exakt samma växt som används för att tillverka de euforiska ämnena som hasch och marijuana Det används dock ibland även en annan växt som heter Cannabis Indica.

I gengäld kan det idag även finnas andra cannabissorter, som har ett lågt innehåll av det psykoaktiva ämnet THC. Dessa sorter används exempelvis till att tillverka industriell hampa.

Medicinsk cannabis omfattar idag en bred beteckning med allt från cannabisblommor till cannabisolja, kapslar, tabletter m.m. Gemensamt för de alla är dock att dessa produkter antingen innehåller några delar av cannabisväxten, de aktiva ämnena från växten eller de syntetiska cannabinoiderna. Utöver det används de alla även till att lindra olika sjukdomar och tillstånd.

Det är därför även möjligt att få medicinsk cannabis på ett helt lagligt sätt. Du kan dock endast få medicinsk cannabis om din läkare har skrivit ut ett recept till dig, och du därefter går och hämtar ut det på apoteket.

Som läkare finns det idag flera möjligheter att ge ett recept på medicinsk cannabis. Dessa möjligheter omfattar:

Godkänd medicin

Idag kan det finnas ett enskilt godkänt läkemedel som heter Sativex, som är baserat på cannabis. Sativex är en form av munhålespray som används till behandling av spasmer vid exempelvis multipel skleros. I och med att Sativex är ett godkänt läkemedel, så innebär det att du alltid kan vara säker på vad det är i själva medicinen, hur du ska använda den samt hur den är tillverkad. Dessutom har läkemedlet gått igenom en officiell godkännandeprocess där den testats under diverse försök för att vara säker på att den följer en rad krav och regler.

Ej godkänd medicin

Det finns även andra former av läkemedel såsom Nabilone och Marinol som innehåller syntetiskt tillverkade cannabinoider. Dessa läkemedel är ännu inte godkända i Sverige. Dock har en läkare tillåtelse att söka om utlämningstillåtelse, om läkaren anser att patienten har behov av denna typ av medicin. Läkemedlen är dock godkända i USA, vilket gör att de kan importeras från USA om Läkemedelsverket godkänner läkarens förfrågan om tillåtelse att skriva ut recept till en patient.

Pilotprojekt med medicinsk cannabis

Den 1 januari 2018 började ett 4-årigt pilotprojekt i Danmark med medicinsk cannabis. Det innebär att läkare nu har fri ordinationsrätt, vilket även gäller under pilotprojektet med medicinsk cannabis. Det vill säga att alla läkare i de flesta fall kan skriva ut pilotprojektets produkter till patienterna, om läkaren vill ta ansvar för det.

Utöver det har Lægemiddelstyrelsen i Danmark även godkänt produkterna. Om du som patient har fått ett recept på medicinsk cannabis av din läkare, så kan du köpa och hämta ut det på ditt apotek.

Om du vill veta mer om de specifika produkterna som ingår i detta pilotprojekt, så finns det möjlighet att hitta mer information om detta på internet. Här har du även möjlighet att se priserna på de olika produkterna. Priserna är dock till att börja med ganska höga, men det förväntas att priserna löpande kommer falla ju fler produkter som kommer med i detta pilotprojekt.

Dessutom har Lægemiddelstyrelsen valt att skriva en guide till landets läkare, så de kan ta reda på hur de ska bära sig åt när det kommer till medicinsk cannabis. I guiden står det beskrivit att Lægemiddelstyrelsen bedömer att medicinsk cannabis är relevant när det gäller smärtor ett för patienter som genomgår kemoterapi. Dock kan läkarna även skriva ut ett recept på medicinsk cannabis till andra patienter, om de bedömer att det är relevant.

Receptpliktigt tillverkad medicin med cannabis

Receptpliktigt tillverkad medicin med cannabis förbereds på ett apotek till den enskilda patienten. Dock kan medicinen endast hämtas med ett recept från din läkare.

Vad är THC och CBD?

THC är den psykoaktiva föreningen i cannabis. Det ansvarar för att göra människor höga. Det finns två människoskapade läkemedel som hete dronabinol och nabilone, som är syntetiska former av THC. De är FDA-godkända för att förhindra illamående och kräkningar bland människor som genomgår kemoterapi.

Läs mer om THC i denna artikel.

CBD eller cannabidiol är en annan förening i cannabis, som inte är psykoaktiv. CBD antas ansvara för merparten av de medicinska fördelarna. Det har bland annat genomförts kliniska försök med det aktiva cannabisämnet CBD till epilepsipatienter. Det sägs att produkten Epidiolex, som innehåller CBD kan bidra till att hjälpa människor med epilepsi, varpå flera organisationer har ansökt om att få produkten godkänd som ett allmänt läkemedel.

Läs mer om CBD i denna artikel.

Vad är skillnaden på THC och CBD?

Nu vet du lite mer om cannabinoider och den viktigaste och mest anmärkningsvärda skillnaden mellan de två aktiva ingredienserna THC och CBD. Men låt oss undersöka skillnaderna mellan de två föreningarna lite mer detaljerat för att se varför medicinsk cannabis vanligtvis lägger mest vikt på CBD.

  • Anti-psykotisk: Utöver att vara en icke-psykoaktiv komponent, verkat CBD reducera de psykoaktiva effekterna från THC. Även när CBD används enskilt, verkar det behålla sina icke-psykotiska effekter och kan användas till hantering av bland annat psykiska sjukdomar.
  • Ångest: Ofta kan människor som använder cannabisprodukter med ett högt innehåll av THC börja känna sig paranoida eller ängsliga. Undersökningar har visat att CBD kan upphäva den ångest som ofta kommer när man tar cannabisprodukter med THC. Det har även antytts att CBD har potentialen att minska generell ångest.
  • Sömn: Många människor vänder sig till att använda cannabis då det kan hjälpa dem att få en god nattsömn. Det antas vara THC-innehåller som skapar denna effekt. En del menar nämligen att CBD kan göra att man har svårt att somna då det rent faktiskt hjälper dig att hålla dig vaken, så det är inte ett bra val i form av sömnmedicin. Dock är det inte alla undersökningar som tyder på detta, då andra undersökningar anser att CBD-produkter även kan hjälpa till mot diverse sömnproblem precis som THC-produkter kan.

Vad kan medicinsk cannabis användas till?

I en nyligen genomförd undersökning var följande sjukdomar och tillstånd de mest allmänna orsakerna som personer använde medicinsk cannabis till:

Smärta 
Ångest
Depression 
Muskelspasticitet 
Inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom 
Epilepsi

Flera undersökningar har även visat att medicinsk cannabis är antiinflammatorisk, antikonvulsiv, antioxidant, neuroprotektiv och antipsykotisk. CBD-föreningen i medicinsk cannabis verkar vara neuroprotektiv, när det kommer till sjukdomar såsom Parkinsons och Alzheimers sjukdom samt andra neurodegenerativa tillstånd och rörelsestörningar.

Vilka är hälsofördelarna med medicinsk cannabis?

Det finns mer än 50 olika undersökningar som har studerat fördelarna med medicinsk cannabis. 66% av dessa undersökningar upptäckte flera fördelar med medicinsk cannabis, medan 8% inte upptäckte några fördelar De flesta undersökningar har utförts med fokus på medicinsk cannabis samt ett fokus på CBD. Fördelarna med medicinsk cannabis kan tillskrivas påverkan av det endocannabinoida systemet, som finns i alla människokroppar. Detta system har många effekter, inklusive:

- Modulering av immunsystemet.
- Främjar neuroplasticitet.
- Känslomässig och kognitiv modulering, inklusive inlärning och motivation, aptit och matsmältningsfunktion. 
- Upprätthålla balans i kroppen.

Finns det några biverkningar med medicinsk cannabis?

Medicinsk cannabis kommer med minimala biverkningar när det används i låga doser och omfattar:

- Torr mun 
- Trötthet

Vid mycket högre doser innefattar biverkningarna följande:

- Yrsel 
- Paranoia 
- Psykoaktiva effekter inklusive humörsvängningar och hallucinationer.

Flera forskare och experter inom läkemedelsbranschen är oroade över de skadliga effekterna av cannabis bland unga, då risken är större för den omogna hjärnan och det neurologiska systemet. Oron omfattar ökad risk för schizofreni och minskad IQ. Det finns även oro gällande säkerheten vid körning under påverkan av medicinsk cannabis.

Du kan läsa mer om CBD och biverkningar här.

Kan jag bli beroende av medicinska cannabis?

De flesta undersökningar tyder på att det finns en väldigt liten risk att man blir beroende av medicinsk cannabis, om det tas som rekommenderat med låga doser. Det finns dock en oro för psykiska beroenden bland en del användare, och att det i slutändan kan utgöra ett missbruk av cannabis. En del undersökningar har antytt att exempelvis CBD olja kan vara nyttig som metod när det kommer till beroende eller missbruk.

Doseringar och medicinsk cannabis

Det finns inte några undersökningar eller någon vetenskaplig forskning som förklarar hur stora eller hur små doser av medicinsk cannabis man ska ta när det kommer till de olika sjukdomarna och tillstånden. Doseringen är nämligen väldigt individuell och ska därför anpassas till den enskilda individen genom att lugnt och stilla börja med en mindre dos. Doseringen kan därefter ökas från gång till gång så man får möjlighet att ta reda på när din kropp reagerar på den specifika doseringen.

Dock rekommenderas det alltid att du följer din läkares instruktioner och anvisningar när det gäller doseringen. Om du är osäker på hur medicinsk cannabis ska verka samt vad effekterna är, så är det en bra idé att ta ett snack med din läkare om detta.

Om du aldrig använt medicinsk cannabis tidigare, så är det en fördel om du börjar med en väldigt låg dos. Doseringen kan därefter ökas i ett långsamt tempo, så du i slutändan får den önskade effekten. Om du upplever eventuella biverkningar så rekommenderas det att du slutar använda medicinsk cannabis med en gång.

Vad är skillnaden på medicinsk cannabis och rekreationell cannabis?

Det finns flera skillnader mellan de två olika typerna av cannabis. Dessa väsentliga skillnader omfattar:

  • Medicinsk cannabis innehåller normalt sett ett högre CBD-innehåll än rekreationell cannabis. Det innebär att när du tar det, så får du inte den ”höga” känslan som är kopplad till rekreationell cannabis. Även om det inte är någon direkt skillnad mellan koncentraten och blommorna på båda typer, är innehåller av de olika komponenterna i de flesta fall olika.
  • Rekreatonell cannabis innehåller normalt sett en högre THC-nivå än medicinsk cannabis. Det innebär att människor använder rekreationell cannabis mer för den ”höga” effekten än fördelarna.

Du behöver ett recept från en läkare för att få medicinsk cannabis. Rekreationell cannabis kan köpas av många olika människor – dock ska du vara uppmärksam på att rekreationell cannabis är olagligt i de flesta länder, men om du fått ett recept på medicinsk cannabis av din läkare så är det helt lagligt.

Vad är olaglig medicinsk cannabis?

Idag säljs det mycket medicin med cannabis, även känd som cannabisolja m.m. på internet. Dock finns det även möjlighet att hitta det i fysiska butiker. På dessa sidor eller i de specifika butikerna sägs det att produkterna är helt lagliga samt att de kan användas som kosttillskott. Detta är dock som regel inte helt sant, då dessa oljor inte kan jämföras med laglig medicinsk cannabos som har genomgått mängder av olika godkännandeprocesser.

När det kommer till dessa produkter, så är det en stor oklarhet om hur dessa produkter är tillverkade samt vad de innehåller. Dessa produkter kan därför innehålla alla möjliga saker, som inte ens är upplysta på produkten. Dessutom kan innehållet vara olika från den ena flaskan till den andra.

I och med att själva utvinningsprocessen inte kontrolleras, så är det omöjligt att vara säker på om dessa produkter kommer med livshotande eller obehagliga biverkningar. Det kan därför i slutändan vara farligt för personer som lider av bestämda sjukdomar och tillstånd, om de inte vet helt precis vad som finns i själva produkten.

För att vara helt säker bör du därför aldrig köpa olaglig medicinsk cannabis, då det i slutändan kan gå ut över din hälsa. Se därför alltid till att konsultera din läkare för att göra om vilken lösning som är bäst för dig samt för att få laglig och kontrollerad medicinsk cannabis.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.


Även i CBD

Vad är CBD Olja?
Vad är CBD Olja?

Februari 19, 2019 9 minuters läsning

Läs mer
CBD olja och bilkörning
CBD olja och bilkörning

Februari 18, 2019 6 minuters läsning

Läs mer

Nyhetsbrev