Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

CBD olja och bilkörning

Februari 18, 2019 6 minuters läsning

CBD olja och bilkörning

CBD olja har fått ett kraftigt fotfäste i många människors vardag. I takt med att det blivit ett ökat intresse för cannabisolja eller för CBD olja som det också kallas, uppstår många frågor. En av de stora frågorna är om man kan ta CBD olja och köra bil, eller om man kan bli av med sitt körkort? Det kan du läsa mer om här, så du inte behöver bekymra dig om det längre.

Varför använder många CBD olja i vardagen?

CBD olja har en positiv effekt på väldigt många olika former av sjukdomar och besvär. Då flera studier och undersökningar har visat att CBD olja kan avhjälpa ett stort spektrum at olikartade sjukdomar och besvär, så har CBD oljans popularitet ökat under de senaste åren. Det är därför allt fler personer som vill ta CBD olja.

Till exempel finns det i dagens Sverige en hel del människor som lider av kroniska smärtor i sin vardag. Dessa människor vill naturligtvis gärna ha en större livskvalitet. Då CBD olja har en positiv verkan på just kroniska smärtor, som exempelvis gikt, så väljer människor som lider av gikt och andra kroniska smärtor att ge CBD oljan en chans

CBD olja kan bland annat också ge en positiv effekt vid följande sjukdomar och besvär:

  • Kroniska smärtor
  • Gikt
  • Ångest och depression
  • Hjärtsjukdomar
  • Diabetes
  • Sömnrubbningar
  • Stress
  • ADHD
  • Migrän
  • Akne

Detta är ganska allmänna sjukdomar och besvär som drabbar många svenskar. Det finns alltså mängder av svenskar som kan behöva ta lite CBD olja i sin vardag, och fortfarande dagligen behöver köra bil till och från arbetet.

Vad är skillnaden på THC och CBD?

Eftersom CBD olja också kallas för cannabisolja, så är det här det ofta uppstår en förvirring, då alla kopplar cannabis med hasch. Därför är det även många som tvivlar på om de över huvud taget får köra bil när de tar CBD olja.

Cannabis innehåller THC (Tetrahydrocannabinol), som är det psykoaktiva ämnet som gör att människor blir höga eller påverkade. Tidigare när man endast kunde köpa CBD olja på den svarta marknaden, så kom CBD oljan från ett okänt ursprung, och man visste inte hur mycket THC själva CBD olja innehöll.

Idag kan man däremot köpa CBD olja lagligt via återförsäljare på internet, som har en garanti för innehållet av THC i CBD oljan.

I många år har det inte varit lagligt att vara i besittning av CBD olja eller att ta den, eftersom CBD oljan omfattades av lagstiftningen om att det var ett euforiskt ämne. Om man var i besittning av eller hade tagit CBD oljan, så blev man lagförd.

Den gamla trafikförordningen (Danmark)

År 2011 skärpte den danska regeringen lagen gällande THC i blodet och bilkörning. Därför har det framtill ganska nyligen varit en nolltolerans när det gäller innehåll av THC i blodet. Den danska polisen fick ”hash-o-metre”, som en del av deras utrustning, precis som alkoholmätare för att kunna mäta innehållet av alkohol i blodet hos bilister.

Straffet för att testas positivt för THC, när du kör bil var att du blev av med ditt körkort i upp till 3 år enligt den gamla trafikförordningen. Det var därför inte möjligt att ta CBD olja och köra bil.

Från september 2016 lades den gamla trafikförordningen på is, då politikerna ville titta närmare på trafikförordningen och innehåll av THC i blodet.

Vad säger trafikförordningen om CBD olja och bilkörning idag?

Den 1. juli 2018 offentliggjordes en ny lag när det gäller bilkörning och innehållet av THC i blodet.

Idag har det blivit lagligt att köra bil i Danmark när man tagit CBD olja med ett lågt innehåll av THC. THC är det psykoaktiva ämne som gör att man blir hög, påverkad, desorienterad och så vidare när det tas i stora mängder, som till exempel genom att röka en joint.

Om det ska vara lagligt för dig att köra bil när du tar CBD olja, så ska CBD oljan ha ett innehåll av THC som ligger på 0,2% eller lägre. Du kan hitta massa ställen på internet där du kan köpa CBD olja med detta minimala innehåll av THC.

Anledningen till att du får köra bil, när innehåller av THC i CBD olja är på 0,2% eller mindre, beror på att denna lilla dos av THC inte har en påverkan på ditt mentala tillstånd – du blir nämligen inte påverkad av detta lilla innehåll av THC.

Lagstiftning om bilkörning och THC

Den nya lagstiftningen på området gällande THC i blodet och bilkörning är uppdelat i flera steg, precis som lagstiftningen för alkohol och bilkörning.

Under 0,001 milligram THC i blodet

När du testas, och har under 0,001 milligram THC i blodet per liter så är det helt lagligt och du kommer därför inte att straffas. Att ha 0,001 THC i blodet per liter motsvarar en alkoholpromillehalt på 0,2%. Du kan därför köra bil lagligt, även om du tar CBD olja, så länge du har säkerställt att oljans innehåll av THC ligger på 0,2% eller mindre.

Mellan 0,001 milligram och 0,003 milligram THC i blodet

Om du blir testad, och har mellan 0,001 milligram och 0,003 milligram THC i blodet per liter, så kommer du straffas i form av böter och ett klipp i ditt körkort. Att ha mellan 0,001 milligram och 0,003 milligram THC i blodet per liter motsvarar en alkoholpromillehalt på mellan 0,21 och 0,5.

Om du har blivit ordinerad receptbelagd medicin som innehåller THC av din läkare, så får man inget straff om innehållet av THC i ditt blod inte överstiger 0,003 milligram.

Mellan 0,003 milligram och 0,009 milligram THC i blodet

Om du blir testad, och har mellan 0,003 milligram och 0,009 milligram THC i blodet, så är straffet böter samt ett villkorligt återkallande av ditt körkort. Att ha mellan 0,003 milligram och 0,009 milligram i blodet motsvarar en alkoholpromillehalt på mellan 0,5 och 1,2. Över 0,009 milligram THC i blodet. Om du blir testad för att ha över 0,009 milligram THC i blodet per liter, så är straffet blir av med ditt körkort förbehållslöst i 3 år eller mer. At ha över 0,009 milligram THC i blodet motsvarar en alkoholpromillehalt på 1,2.

CBD olja och bilkörning i utlandet

Att CBD olja och bilkörning är tillåtet i Danmark betyder inte att det är lagligt i alla länder. Om du tar CBD olja och planerar att åka på bilsemester med familjen eller att hyra en bil när du kommer fram till din semesterdestination, så ska du tänka dig för. Innan resan planeras ska du göra dig själv den tjänsten att ta reda på hur de enskilda ländernas lagstiftning ser ut när det gäller CBD olja och bilkörning. Det finns länder som fortfarande har nolltolerans när det gäller bilkörning och innehåll av THC i blodet, varpå det är en fördel för dig själv att hålla dig uppdaterad om lagstiftningen i de länder du ska besöka, om du tar CBD olja och planerar att köra bil.

Pilotprojekt med medicinsk cannabis

Den 1 januari trädde ett nytt pilotprojekt med medicinsk cannabis i kraft i Danmark. Detta pilotprojekt har gett de danska läkarna möjligheten att ordinera cannabisprodukter, som förr inte varit lagliga i Danmark.

Detta pilotprojekt har som syfte att ge patienter, som inte har haft en gynnsam effekt med godkänd medicin, möjligheten att behandlas med medicinsk cannabis. Det är ett 4-årigt pilotprojekt som ska bilda grund för en bedömning av effekten vid användning av medicinsk cannabis.

Om du blir ordinerat receptbelagd medicinsk cannabis av din läkare, så är det upp till läkaren om du får fortsätta att köra bil. De danska läkarna har uppmuntrats att inte låta de patienter som får medicinsk cannabis ordinerat, köra bil.

Köp CBD olja på rätt ställe

Danska Lægemiddelstyrelsen skriver så här på sin hemsida:

”Tillkännagivandet om euforiska ämnen är ändrat per den 1 juli 2018. Ändringen har medfört att det införts ett gränsvärde som gör det möjligt att producera och handla med cannabisbaserade produkter, som innehåller högst 0,2% THC, utan att det kommer vara i strid med tillkännagivandet om euforiska ämnen.”

Detta har varit till stor glädje för de många användare av CBD olja samt de producenter och återförsäljare som producerar och säljer en naturlig, bra och hälsosam CBD olja, som har ett innehåll av THC som ligger på 0,2% eller mindre.

Om du ändå är på utkik efter en återförsäljare av CBD olja med ett THC innehåll på 0,2% eller mindre, så kommer det även vara relevant att titta efter om det är en CBD olja från ett ekologiskt lantbruk, så du inte tar ett kosttillskott som är fyllt med bekämpningsmedel.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.


Även i CBD

Vad är CBD Olja?
Vad är CBD Olja?

Februari 19, 2019 9 minuters läsning

Läs mer
Vad är medicinsk cannabis?
Vad är medicinsk cannabis?

Februari 15, 2019 8 minuters läsning

Läs mer

Nyhetsbrev