Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

Vad är CBD Olja?

Vad är CBD Olja?

CBD står för cannabidiol och är en av de många komponenter, kända som cannabinoider, som finns i cannabisväxten. CBD är känt då den inte har en euforisk effekt, vilket gör att det är lagligt i de flesta länder.

Flera studier har undersökt omCBD kan vara en alternativ hanteringsmetod för en rad sjukdomar och tillstånd. Forskning har därför kommit fram till att CBD kan ha en rad möjliga hälsomässiga fördelar för både kroppen och sinnet.

Den primära fördelen med CBD är att innehållet av THC är lågt samtidigt som innehåller av CBD är högt, vilket sägs vara fördelaktigt för kroppen.

Vad är skillnaden på CBD och THC?

Fram till nyligen var den mest kända föreningen i cannabis tetrahydrocannabinol, även känt som THC. THC är den mest aktiva ingrediensen i cannabis. Cannabis innehåller både THC och CBD, men dessa föreningar har olika effekter.

THC har en euforisk effekt som kan påverka användaren eller göra användaren hög, så är inte fallet med CBD. I motsats till THC är CBD nämligen inte en psykoaktiv komponent. Det innebär att CBD inte förändrar användarens sinnestillstånd vid användningen.

CBD ser emellertid ut att förorsaka betydliga förändringar samt ha fördelaktiga effekter på kroppen, och en del undersökningar tyder på att CBD har flera medicinska fördelar.

Varifrån kommer CBD?

Vid produktionen av CBD olja är det avgörande att man väljer den rätta hampakällan. Det är möjligt att utvinna oljan på flera olika sätt, därför ska du alltid vara uppmärksam på detta.

Den ursprungliga utvinningsmetoden är utvinning av CBD med alkoholutdrag, som fortfarande används än idag. Dock är det svårt att reglera hur mycket ren CBD som faktiskt utvinns från cannabisväxten med denna metod.

Det är även möjligt att utvinna CBD med en CO2-process. Denna process används av många producenter idag. Det krävs dock aningen fler verktyg samt kunskap för att kunna använda sig av denna metod. CBD olja utvunnen med hjälp av en CO2-process är i de flesta fall ren CBD, vilket gör att du kan vara säker på att du får CBD av hög kvalitet.

Hur fungerar CBD?

Alla cannabinoider, inklusive CBD, ser till att olika effekter i kroppen sker genom att binda sig till bestämda receptorer. Människokroppen producerar själv vissa cannabinoider. Kroppen har även två cannabinoidreceptorer som heter CB1- receptorer och CB2-receptorer. CB1-receptorer finns i hela kroppen, varav de flesta är i hjärnan. CB1-receptorerna i hjärnan har en påverkan på koordination och rörelse, smärta, känslor och sinnesstämning, aptit samt andra funktioner. Även THC binder sig till dessa receptorer.

Medan CB1-receptorer mest kan hittas i hjärnan, så är CB2-receptorer mer vanliga i immunsystemet, där de i synnerhet har en påverkan på inflammation och smärta.

Forskare trodde tidigare att CBD band sig till CB2-receptorerna, men det ser nu ut som att CBD inte knyter sig direkt till någon av receptorerna. Istället verkar det leda kroppen till att använda flera av sina egna cannabinoider.

Fördelarna med CBD olja

CBD olja kan gynna en persons hälsa och välbefinnande på flera olika sätt. Detta kan du läsa mer om i de kommande avsnitt.

Naturlig smärtlindring och antiinflammatoriska egenskaper

Folk har en tendens att använda receptbelagd eller receptfri medicin för att lindra stelhet och smärta, inklusive kroniska smärtor. En del människor har dock börjat tro på att CBD är ett mer naturligt alternativ när det kommer till lindringen av smärtor.

Flera undersökningar har kommit fram till att CBD signifikant minskar kronisk inflammation och smärta hos möss och råttor. Forskare föreslår därför att de icke-psykoaktiva föreningarna i cannabis, såsom CBD, skulle kunna vara en ny hanteringsmetod för kronisk smärta.

Det har även genomförts flera undersökningar med människor som har bevisat att vid intaget av CBD, blev smärtor förorsakade av exempelvis gikt och fibromyalgi markant minskade. Samma sak gällde för inflammation i kroppen.

Du kan läsa mer om CBD och smärtor här.

Rökavvänjning och beroende

En del lovande bevis tyder på att CBD kan hjälpa människor att sluta röka.

En undersökning visade exempelvis att rökare som använde inhalatorer med CBD, rökte färre cigaretter än vanligt och hade inte abstinens efter nikotin.

En liknande undersökning visade även att CBD kan vara en lovande hantering för personer som är beroende av opioider. Forskarna märkte nämligen att CBD minskade flera symptom kopplade till drogmissbruk. Dessa omfattade ångest, humörrelaterade symptom, smärta och sömnlöshet.

Mer forskning är dock nödvändig, men dessa fynd tyder på att CBD kan bidra till att förebygga eller minska abstinenssymptom.

Du kan läsa mer om CBD och rökning här.

Neurologiska symptom och besvär

En undersökning från 2014 noterade att CBD har flera egenskaper som visar sig vara gynnsamma för patienter med epilepsi. Dessutom visade resultaten från undersökningen att CBD kan hantera många komplikationer kopplade till epilepsi neuronskada och psykiatriska sjukdomar.

En annan undersökning visade att CBD kan producera effekter motsvarande vissa antipsykotiska läkemedel, och att föreningen kan ge en säker och effektiv hantering för människor med schizofreni. Men ytterligare forskning är fortfarande nödvändig för att ta reda på ännu mer om CBD som möjlig hanteringsmetod vid dessa sjukdomar.

Läs mer om CBD och epilepsi.

Bekämpning av cancer

En del forskare har upptäckt att CBD kan vara en möjlig hanteringsmetod när det kommer till cancer.

Forskare skrev bland annat i en undersökning som offentliggjordes i British Journal of Clinical Pharmacology, att CBD väsentligt bidrog till att förhindra spridning av cancer. Forskarna noterade även att föreningen har en tendens till att undertrycka växten av cancerceller och främja deras förstörelse.

De uppmanade till ytterligare undersökning av dess potential som ett ackompanjemang till standard-cancerhantering. Det ska därför läggas till att CBD inte är en kur eller behandling mot cancer. Det har nämligen fortfarande bara gjorts utgångsundersökningar om detta.

Flera forskare är dock överbevisade om att CBD kan vara ett hjälpmedel för cancerpatienter som genomgår kemoterapi. CBD är nämligen känt för att minska illamående samt att hjälpa till med att få aptiten tillbaka.

Läs om CBD och cancer här.

Ångest och depression

Läkare råder ofta personer med kronisk ångest att undvika cannabis, då THC kan utlösa eller förstärka känslor av ångest och paranoia.

Flera studier har emellertid kommit fram till att CBD kan bidra till att minska ångest, stress och depression.

Enligt undersökningen kan CBD minska ångestrelaterat beteende hos människor som är drabbade av:

 • Posttraumatisk stressyndrom
 • Generella ångestbesvär
 • Panikångest
 • Social ångest

Forskarna noterade även att de nuvarande hanteringarna av dessa besvär kan leda till ytterligare symptom och biverkningar, som kan få en del människor att sluta använda dem.

Inga slutliga bevis kopplar för närvarande CBD med negativa effekter, när det gäller att vara ett hjälpmedel till sinnesbesvär som ångest eller depression.

Läs om CBD och ångest här.

Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes beror på inflammation, när immunsystemet angriper cellerna i bukspottkörteln. Forskning som offentliggjordes år 2016 upptäckte att CBD kan lätta denna inflammation i bukspottkörteln. Detta kan vara det första steget till att hitta en CBD-baserad hantering av typ-1 diabetes. En studie som offentliggjordes samma år föreslog också att CBD kan reducera inflammation och skydda mot eller fördröja utvecklingen av typ-1 diabetes.

Läs om CBD och diabetes här.

Akne

Akne är ännu ett tillstånd som CBD har visat sig vara behjälpligt med. 
En undersökning från 2014 visade att CBD hjälper med att sänka produktionen av talg, delvis på grund av dess antiinflammatoriska effekt på kroppen. Då en hög produktion av talg i slutändan kan leda till akne, är detta en fördel.

Alzheimers sjukdom

Tidig forskning som offentliggjordes i Journal of Alzheimers upptäckte att CBD var i stånd till att fördröja utvecklingen av Alzheimers sjukdom hos försökspersonerna. Det innebär att CBD kan hjälpa personer i tidiga stadium av Alzheimers genom att bibehålla förmågan att känna igen ansikten på människor som de redan känner. Detta är ett av de första bevisen på att CBD kan fördröja utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det har senare kommit fler undersökningar och studier som stöttar den tidigare forskningens slutsats.

Läs mer om CBD och Alzheimers här.

Är CBD olja lagligt?

Idag är CBD härlett av hampa lagligt i de flesta länder runt om i världen. CBD härlett av hampa har inga former av psykoaktiva effekter, varpå köp eller försäljning av denna produkt inte är olagligt. Dock krävs det att produkten innehåller mindre än 0,2% THC (THC är det psykoaktiva ämnet).

I och med att CBD och CBD olja ofta förväxlas med produkter med THC, så finns det fortfarande fördomar omkring dessa produkter. Men när det kommer till en juridisk mening, så är det helt lagligt idag att köpa exempelvis en CBD olja på internet.

Det är dock en bra idé att vara uppmärksam på innehåller för att vara säker på att du köper en laglig produkt. Utöver det rekommenderas det att du alltid kontrollerar andra länders lagar och regler gällande CBD, om du vill ta med dig CBD olja på din semester.

Har CBD några biverkningar?

Många studier har undersökt säkerheten av CBD hos vuxna. De konkluderade att vuxna har en tendens att tolerera CBD-doser väldigt bra.
Forskare har inte funnit några signifikanta biverkningar på det centrala nervsystemet, även bland personer som använde höga doser.

Den vanligaste biverkningen var trötthet. Ett fåtal personer rapporterade även diarré och förändringar i aptit eller vikt.

Helt generellt sägs det dock att CBD inte har några biverkningar. Det är endast ett fåtal personer som upplever biverkningar med CBD – och det har inte varit några människor, som hittills upplevt varken obehagliga eller livshotande biverkningar vid intag av CBD.

Här kan du läsa mer om CBD och biverkningar.

Så använder du CBD

En person kan använda CBD olja på olika sätt för att lindra olika symptom.
Om en läkare ordinerar det till dig, är det viktigt att du följer läkarens instruktioner.

CBD-baserade produkter kommer i många former. En del kan blandas i mat eller dryck eller tas med hjälp av en pipett eller tas i droppar.

Andra finns tillgängliga i kapslar eller som en tjock kräm som ska masseras in i huden. En del produkter finns tillgängliga med pipetter som ska användas för att lägga oljan under tungan.

Rekommenderade doser varierar och är individuella, då det beror på faktorer som kroppsvikt, koncentrationen av produkten samt om varför du använder CBD.

En del människor använder bland annat CBD olja för att hjälpa till att lindra:

 • Kronisk smärta
 • Epilepsi
 • Parkinsons sjukdom
 • Huntingtons sjukdom
 • Sömnrubbningar
 • Grön starr

Vad är den rätta dosen av CBD?

Den genomsnittliga dosen är på cirka 10-50 mg CBD, en till tre gånger om dagen. Högre doser på 100-200 mg kan dock ibland vara nödvändiga för att kontrollera smärtor eller andra symptom. En del människor kommer se en fördel i den nedre änden av doseringsområdet, men de flesta kommer ha användning för omkring 15-30 mg för att kunna märka eventuella effekter. Eftersom olika produkter ger olika koncentrationer av CBD, indikerar emballaget vanligtvis hur mycket CBD som finns i hela flaskan i motsats till mängden i ett bestämt antal droppar, vilket gör att mätningen kan vara lite svår.

Om du tar oljan i flytande form, kommer en droppe av en lågkoncentrationsprodukt (100 mg CBD) ge ca. 3 mg CBD per droppe, vilket normalt sett inte är tillräckligt för att notera några väsentliga effekter. En droppe av en produkt med en medelkoncentration (500 mg CBD) kommer ge ca. 15 mg per droppe, vilket normalt sett är en bra startdosering. Och en droppe av en högkoncentrationsprodukt (1500 mg CBD) kommer ge ca. 50 mg CBD per droppe.

Läs denna artikel om CBD dosering.

Var någonstans ska jag köpa CBD olja?

Priserna för CBD olja och andra CBD-produkter varierar kraftigt, då det vanligtvis beror på själva återförsäljaren. Dock är det viktigt att vara uppmärksam på att högt pris på CBD olja inte alltid innebär en hög kvalitet, även om ett lågt pris generellt indikerar att du inte får tillräckligt med CBD för att notera fördelarna. Det är därför viktigt att veta vad du ska titta efter när du köper eller använder en CBD-produkt.

Trovärdiga återförsäljare, som säljer CBD olja kommer ange CBD-koncentrationerna och utvinningsteknikerna på flaskan eller på hemsidan. Koncentrationen anges vanligtvis som milligram (mg) CBD – en del använder dock även milliliter. Fördelarna kommer från mängden och koncentrationen av CBD, och inte av mängden olja.

Med hänsyn till extraktionsmetoder ska du komma ihåg att CO2-extraktion är den metod som du ska hålla utkik efter. Denna metod ger en CBD produkt med fullt spektrum som troligtvis kommer vara dyrare än ett CBD-isolat, då det normalt sett kan erbjuda fler fördelar.

Utvinning med hjälp av alkoholutdrag är en billigare metod som inte är lika fördelaktig då det är svårare att utvinna helt ren CBD med fullt spektrum.

Användning av rent vatten och ekologiska lantbruksmetoder som är fria från pesticidanvändning och onaturliga gödningsmedel är självklart att föredra.

Smak kan också vara ett tecken på värde. Dåliga kvalitetsoljor kommer ha en väldigt obehaglig kemisk smak och de kan förorsaka obehagliga biverkningar såsom en brännande mun och prickar. Intressant nog är de bästa kvalitetsprodukterna kopplade till en särskild cannabissmak, vilket indikerar att hela spektrumet av kemiska komponenter (med spårmängder av THC) finns.

 

Referencer:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478794/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17157290 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3079847/ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5101100/ 

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Februari 19, 2019

Läs mer
CBD olja och bilkörning

CBD olja och bilkörning

CBD olja har fått ett kraftigt fotfäste i många människors vardag. I takt med att det blivit ett ökat intresse för cannabisolja eller för CBD olja som det också kallas, uppstår många frågor. En av de stora frågorna är om man kan ta CBD olja och köra bil, eller om man kan bli av med sitt körkort? Det kan du läsa mer om här, så du inte behöver bekymra dig om det längre.

Varför använder många CBD olja i vardagen?

CBD olja har en positiv effekt på väldigt många olika former av sjukdomar och besvär. Då flera studier och undersökningar har visat att CBD olja kan avhjälpa ett stort spektrum at olikartade sjukdomar och besvär, så har CBD oljans popularitet ökat under de senaste åren. Det är därför allt fler personer som vill ta CBD olja.

Till exempel finns det i dagens Sverige en hel del människor som lider av kroniska smärtor i sin vardag. Dessa människor vill naturligtvis gärna ha en större livskvalitet. Då CBD olja har en positiv verkan på just kroniska smärtor, som exempelvis gikt, så väljer människor som lider av gikt och andra kroniska smärtor att ge CBD oljan en chans

CBD olja kan bland annat också ge en positiv effekt vid följande sjukdomar och besvär:

 • Kroniska smärtor
 • Gikt
 • Ångest och depression
 • Hjärtsjukdomar
 • Diabetes
 • Sömnrubbningar
 • Stress
 • ADHD
 • Migrän
 • Akne

Detta är ganska allmänna sjukdomar och besvär som drabbar många svenskar. Det finns alltså mängder av svenskar som kan behöva ta lite CBD olja i sin vardag, och fortfarande dagligen behöver köra bil till och från arbetet.

Vad är skillnaden på THC och CBD?

Eftersom CBD olja också kallas för cannabisolja, så är det här det ofta uppstår en förvirring, då alla kopplar cannabis med hasch. Därför är det även många som tvivlar på om de över huvud taget får köra bil när de tar CBD olja.

Cannabis innehåller THC (Tetrahydrocannabinol), som är det psykoaktiva ämnet som gör att människor blir höga eller påverkade. Tidigare när man endast kunde köpa CBD olja på den svarta marknaden, så kom CBD oljan från ett okänt ursprung, och man visste inte hur mycket THC själva CBD olja innehöll.

Idag kan man däremot köpa CBD olja lagligt via återförsäljare på internet, som har en garanti för innehållet av THC i CBD oljan.

I många år har det inte varit lagligt att vara i besittning av CBD olja eller att ta den, eftersom CBD oljan omfattades av lagstiftningen om att det var ett euforiskt ämne. Om man var i besittning av eller hade tagit CBD oljan, så blev man lagförd.

Den gamla trafikförordningen (Danmark)

År 2011 skärpte den danska regeringen lagen gällande THC i blodet och bilkörning. Därför har det framtill ganska nyligen varit en nolltolerans när det gäller innehåll av THC i blodet. Den danska polisen fick ”hash-o-metre”, som en del av deras utrustning, precis som alkoholmätare för att kunna mäta innehållet av alkohol i blodet hos bilister.

Straffet för att testas positivt för THC, när du kör bil var att du blev av med ditt körkort i upp till 3 år enligt den gamla trafikförordningen. Det var därför inte möjligt att ta CBD olja och köra bil.

Från september 2016 lades den gamla trafikförordningen på is, då politikerna ville titta närmare på trafikförordningen och innehåll av THC i blodet.

Vad säger trafikförordningen om CBD olja och bilkörning idag?

Den 1. juli 2018 offentliggjordes en ny lag när det gäller bilkörning och innehållet av THC i blodet.

Idag har det blivit lagligt att köra bil i Danmark när man tagit CBD olja med ett lågt innehåll av THC. THC är det psykoaktiva ämne som gör att man blir hög, påverkad, desorienterad och så vidare när det tas i stora mängder, som till exempel genom att röka en joint.

Om det ska vara lagligt för dig att köra bil när du tar CBD olja, så ska CBD oljan ha ett innehåll av THC som ligger på 0,2% eller lägre. Du kan hitta massa ställen på internet där du kan köpa CBD olja med detta minimala innehåll av THC.

Anledningen till att du får köra bil, när innehåller av THC i CBD olja är på 0,2% eller mindre, beror på att denna lilla dos av THC inte har en påverkan på ditt mentala tillstånd – du blir nämligen inte påverkad av detta lilla innehåll av THC.

Lagstiftning om bilkörning och THC

Den nya lagstiftningen på området gällande THC i blodet och bilkörning är uppdelat i flera steg, precis som lagstiftningen för alkohol och bilkörning.

Under 0,001 milligram THC i blodet

När du testas, och har under 0,001 milligram THC i blodet per liter så är det helt lagligt och du kommer därför inte att straffas. Att ha 0,001 THC i blodet per liter motsvarar en alkoholpromillehalt på 0,2%. Du kan därför köra bil lagligt, även om du tar CBD olja, så länge du har säkerställt att oljans innehåll av THC ligger på 0,2% eller mindre.

Mellan 0,001 milligram och 0,003 milligram THC i blodet

Om du blir testad, och har mellan 0,001 milligram och 0,003 milligram THC i blodet per liter, så kommer du straffas i form av böter och ett klipp i ditt körkort. Att ha mellan 0,001 milligram och 0,003 milligram THC i blodet per liter motsvarar en alkoholpromillehalt på mellan 0,21 och 0,5.

Om du har blivit ordinerad receptbelagd medicin som innehåller THC av din läkare, så får man inget straff om innehållet av THC i ditt blod inte överstiger 0,003 milligram.

Mellan 0,003 milligram och 0,009 milligram THC i blodet

Om du blir testad, och har mellan 0,003 milligram och 0,009 milligram THC i blodet, så är straffet böter samt ett villkorligt återkallande av ditt körkort. Att ha mellan 0,003 milligram och 0,009 milligram i blodet motsvarar en alkoholpromillehalt på mellan 0,5 och 1,2. Över 0,009 milligram THC i blodet. Om du blir testad för att ha över 0,009 milligram THC i blodet per liter, så är straffet blir av med ditt körkort förbehållslöst i 3 år eller mer. At ha över 0,009 milligram THC i blodet motsvarar en alkoholpromillehalt på 1,2.

CBD olja och bilkörning i utlandet

Att CBD olja och bilkörning är tillåtet i Danmark betyder inte att det är lagligt i alla länder. Om du tar CBD olja och planerar att åka på bilsemester med familjen eller att hyra en bil när du kommer fram till din semesterdestination, så ska du tänka dig för. Innan resan planeras ska du göra dig själv den tjänsten att ta reda på hur de enskilda ländernas lagstiftning ser ut när det gäller CBD olja och bilkörning. Det finns länder som fortfarande har nolltolerans när det gäller bilkörning och innehåll av THC i blodet, varpå det är en fördel för dig själv att hålla dig uppdaterad om lagstiftningen i de länder du ska besöka, om du tar CBD olja och planerar att köra bil.

Pilotprojekt med medicinsk cannabis

Den 1 januari trädde ett nytt pilotprojekt med medicinsk cannabis i kraft i Danmark. Detta pilotprojekt har gett de danska läkarna möjligheten att ordinera cannabisprodukter, som förr inte varit lagliga i Danmark.

Detta pilotprojekt har som syfte att ge patienter, som inte har haft en gynnsam effekt med godkänd medicin, möjligheten att behandlas med medicinsk cannabis. Det är ett 4-årigt pilotprojekt som ska bilda grund för en bedömning av effekten vid användning av medicinsk cannabis.

Om du blir ordinerat receptbelagd medicinsk cannabis av din läkare, så är det upp till läkaren om du får fortsätta att köra bil. De danska läkarna har uppmuntrats att inte låta de patienter som får medicinsk cannabis ordinerat, köra bil.

Köp CBD olja på rätt ställe

Danska Lægemiddelstyrelsen skriver så här på sin hemsida:

”Tillkännagivandet om euforiska ämnen är ändrat per den 1 juli 2018. Ändringen har medfört att det införts ett gränsvärde som gör det möjligt att producera och handla med cannabisbaserade produkter, som innehåller högst 0,2% THC, utan att det kommer vara i strid med tillkännagivandet om euforiska ämnen.”

Detta har varit till stor glädje för de många användare av CBD olja samt de producenter och återförsäljare som producerar och säljer en naturlig, bra och hälsosam CBD olja, som har ett innehåll av THC som ligger på 0,2% eller mindre.

Om du ändå är på utkik efter en återförsäljare av CBD olja med ett THC innehåll på 0,2% eller mindre, så kommer det även vara relevant att titta efter om det är en CBD olja från ett ekologiskt lantbruk, så du inte tar ett kosttillskott som är fyllt med bekämpningsmedel.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Februari 18, 2019

Läs mer
Vad är medicinsk cannabis?

Vad är medicinsk cannabis?

Cannabis sativa är en växt i hampafamiljen, som även bara kan kallas för vanlig hampa. Cannabis sativa innehåller flera olik föreningar som sägs ha gynnsamma effekter på både människans kropp och sinne. Det är exakt samma växt som används för att tillverka de euforiska ämnena som hasch och marijuana Det används dock ibland även en annan växt som heter Cannabis Indica.

I gengäld kan det idag även finnas andra cannabissorter, som har ett lågt innehåll av det psykoaktiva ämnet THC. Dessa sorter används exempelvis till att tillverka industriell hampa.

Medicinsk cannabis omfattar idag en bred beteckning med allt från cannabisblommor till cannabisolja, kapslar, tabletter m.m. Gemensamt för de alla är dock att dessa produkter antingen innehåller några delar av cannabisväxten, de aktiva ämnena från växten eller de syntetiska cannabinoiderna. Utöver det används de alla även till att lindra olika sjukdomar och tillstånd.

Det är därför även möjligt att få medicinsk cannabis på ett helt lagligt sätt. Du kan dock endast få medicinsk cannabis om din läkare har skrivit ut ett recept till dig, och du därefter går och hämtar ut det på apoteket.

Som läkare finns det idag flera möjligheter att ge ett recept på medicinsk cannabis. Dessa möjligheter omfattar:

Godkänd medicin

Idag kan det finnas ett enskilt godkänt läkemedel som heter Sativex, som är baserat på cannabis. Sativex är en form av munhålespray som används till behandling av spasmer vid exempelvis multipel skleros. I och med att Sativex är ett godkänt läkemedel, så innebär det att du alltid kan vara säker på vad det är i själva medicinen, hur du ska använda den samt hur den är tillverkad. Dessutom har läkemedlet gått igenom en officiell godkännandeprocess där den testats under diverse försök för att vara säker på att den följer en rad krav och regler.

Ej godkänd medicin

Det finns även andra former av läkemedel såsom Nabilone och Marinol som innehåller syntetiskt tillverkade cannabinoider. Dessa läkemedel är ännu inte godkända i Sverige. Dock har en läkare tillåtelse att söka om utlämningstillåtelse, om läkaren anser att patienten har behov av denna typ av medicin. Läkemedlen är dock godkända i USA, vilket gör att de kan importeras från USA om Läkemedelsverket godkänner läkarens förfrågan om tillåtelse att skriva ut recept till en patient.

Pilotprojekt med medicinsk cannabis

Den 1 januari 2018 började ett 4-årigt pilotprojekt i Danmark med medicinsk cannabis. Det innebär att läkare nu har fri ordinationsrätt, vilket även gäller under pilotprojektet med medicinsk cannabis. Det vill säga att alla läkare i de flesta fall kan skriva ut pilotprojektets produkter till patienterna, om läkaren vill ta ansvar för det.

Utöver det har Lægemiddelstyrelsen i Danmark även godkänt produkterna. Om du som patient har fått ett recept på medicinsk cannabis av din läkare, så kan du köpa och hämta ut det på ditt apotek.

Om du vill veta mer om de specifika produkterna som ingår i detta pilotprojekt, så finns det möjlighet att hitta mer information om detta på internet. Här har du även möjlighet att se priserna på de olika produkterna. Priserna är dock till att börja med ganska höga, men det förväntas att priserna löpande kommer falla ju fler produkter som kommer med i detta pilotprojekt.

Dessutom har Lægemiddelstyrelsen valt att skriva en guide till landets läkare, så de kan ta reda på hur de ska bära sig åt när det kommer till medicinsk cannabis. I guiden står det beskrivit att Lægemiddelstyrelsen bedömer att medicinsk cannabis är relevant när det gäller smärtor ett för patienter som genomgår kemoterapi. Dock kan läkarna även skriva ut ett recept på medicinsk cannabis till andra patienter, om de bedömer att det är relevant.

Receptpliktigt tillverkad medicin med cannabis

Receptpliktigt tillverkad medicin med cannabis förbereds på ett apotek till den enskilda patienten. Dock kan medicinen endast hämtas med ett recept från din läkare.

Vad är THC och CBD?

THC är den psykoaktiva föreningen i cannabis. Det ansvarar för att göra människor höga. Det finns två människoskapade läkemedel som hete dronabinol och nabilone, som är syntetiska former av THC. De är FDA-godkända för att förhindra illamående och kräkningar bland människor som genomgår kemoterapi.

Läs mer om THC i denna artikel.

CBD eller cannabidiol är en annan förening i cannabis, som inte är psykoaktiv. CBD antas ansvara för merparten av de medicinska fördelarna. Det har bland annat genomförts kliniska försök med det aktiva cannabisämnet CBD till epilepsipatienter. Det sägs att produkten Epidiolex, som innehåller CBD kan bidra till att hjälpa människor med epilepsi, varpå flera organisationer har ansökt om att få produkten godkänd som ett allmänt läkemedel.

Läs mer om CBD i denna artikel.

Vad är skillnaden på THC och CBD?

Nu vet du lite mer om cannabinoider och den viktigaste och mest anmärkningsvärda skillnaden mellan de två aktiva ingredienserna THC och CBD. Men låt oss undersöka skillnaderna mellan de två föreningarna lite mer detaljerat för att se varför medicinsk cannabis vanligtvis lägger mest vikt på CBD.

 • Anti-psykotisk: Utöver att vara en icke-psykoaktiv komponent, verkat CBD reducera de psykoaktiva effekterna från THC. Även när CBD används enskilt, verkar det behålla sina icke-psykotiska effekter och kan användas till hantering av bland annat psykiska sjukdomar.
 • Ångest: Ofta kan människor som använder cannabisprodukter med ett högt innehåll av THC börja känna sig paranoida eller ängsliga. Undersökningar har visat att CBD kan upphäva den ångest som ofta kommer när man tar cannabisprodukter med THC. Det har även antytts att CBD har potentialen att minska generell ångest.
 • Sömn: Många människor vänder sig till att använda cannabis då det kan hjälpa dem att få en god nattsömn. Det antas vara THC-innehåller som skapar denna effekt. En del menar nämligen att CBD kan göra att man har svårt att somna då det rent faktiskt hjälper dig att hålla dig vaken, så det är inte ett bra val i form av sömnmedicin. Dock är det inte alla undersökningar som tyder på detta, då andra undersökningar anser att CBD-produkter även kan hjälpa till mot diverse sömnproblem precis som THC-produkter kan.

Vad kan medicinsk cannabis användas till?

I en nyligen genomförd undersökning var följande sjukdomar och tillstånd de mest allmänna orsakerna som personer använde medicinsk cannabis till:

Smärta 
Ångest
Depression 
Muskelspasticitet 
Inflammatoriska tarmsjukdomar som Crohns sjukdom 
Epilepsi

Flera undersökningar har även visat att medicinsk cannabis är antiinflammatorisk, antikonvulsiv, antioxidant, neuroprotektiv och antipsykotisk. CBD-föreningen i medicinsk cannabis verkar vara neuroprotektiv, när det kommer till sjukdomar såsom Parkinsons och Alzheimers sjukdom samt andra neurodegenerativa tillstånd och rörelsestörningar.

Vilka är hälsofördelarna med medicinsk cannabis?

Det finns mer än 50 olika undersökningar som har studerat fördelarna med medicinsk cannabis. 66% av dessa undersökningar upptäckte flera fördelar med medicinsk cannabis, medan 8% inte upptäckte några fördelar De flesta undersökningar har utförts med fokus på medicinsk cannabis samt ett fokus på CBD. Fördelarna med medicinsk cannabis kan tillskrivas påverkan av det endocannabinoida systemet, som finns i alla människokroppar. Detta system har många effekter, inklusive:

- Modulering av immunsystemet.
- Främjar neuroplasticitet.
- Känslomässig och kognitiv modulering, inklusive inlärning och motivation, aptit och matsmältningsfunktion. 
- Upprätthålla balans i kroppen.

Finns det några biverkningar med medicinsk cannabis?

Medicinsk cannabis kommer med minimala biverkningar när det används i låga doser och omfattar:

- Torr mun 
- Trötthet

Vid mycket högre doser innefattar biverkningarna följande:

- Yrsel 
- Paranoia 
- Psykoaktiva effekter inklusive humörsvängningar och hallucinationer.

Flera forskare och experter inom läkemedelsbranschen är oroade över de skadliga effekterna av cannabis bland unga, då risken är större för den omogna hjärnan och det neurologiska systemet. Oron omfattar ökad risk för schizofreni och minskad IQ. Det finns även oro gällande säkerheten vid körning under påverkan av medicinsk cannabis.

Du kan läsa mer om CBD och biverkningar här.

Kan jag bli beroende av medicinska cannabis?

De flesta undersökningar tyder på att det finns en väldigt liten risk att man blir beroende av medicinsk cannabis, om det tas som rekommenderat med låga doser. Det finns dock en oro för psykiska beroenden bland en del användare, och att det i slutändan kan utgöra ett missbruk av cannabis. En del undersökningar har antytt att exempelvis CBD olja kan vara nyttig som metod när det kommer till beroende eller missbruk.

Doseringar och medicinsk cannabis

Det finns inte några undersökningar eller någon vetenskaplig forskning som förklarar hur stora eller hur små doser av medicinsk cannabis man ska ta när det kommer till de olika sjukdomarna och tillstånden. Doseringen är nämligen väldigt individuell och ska därför anpassas till den enskilda individen genom att lugnt och stilla börja med en mindre dos. Doseringen kan därefter ökas från gång till gång så man får möjlighet att ta reda på när din kropp reagerar på den specifika doseringen.

Dock rekommenderas det alltid att du följer din läkares instruktioner och anvisningar när det gäller doseringen. Om du är osäker på hur medicinsk cannabis ska verka samt vad effekterna är, så är det en bra idé att ta ett snack med din läkare om detta.

Om du aldrig använt medicinsk cannabis tidigare, så är det en fördel om du börjar med en väldigt låg dos. Doseringen kan därefter ökas i ett långsamt tempo, så du i slutändan får den önskade effekten. Om du upplever eventuella biverkningar så rekommenderas det att du slutar använda medicinsk cannabis med en gång.

Vad är skillnaden på medicinsk cannabis och rekreationell cannabis?

Det finns flera skillnader mellan de två olika typerna av cannabis. Dessa väsentliga skillnader omfattar:

 • Medicinsk cannabis innehåller normalt sett ett högre CBD-innehåll än rekreationell cannabis. Det innebär att när du tar det, så får du inte den ”höga” känslan som är kopplad till rekreationell cannabis. Även om det inte är någon direkt skillnad mellan koncentraten och blommorna på båda typer, är innehåller av de olika komponenterna i de flesta fall olika.
 • Rekreatonell cannabis innehåller normalt sett en högre THC-nivå än medicinsk cannabis. Det innebär att människor använder rekreationell cannabis mer för den ”höga” effekten än fördelarna.

Du behöver ett recept från en läkare för att få medicinsk cannabis. Rekreationell cannabis kan köpas av många olika människor – dock ska du vara uppmärksam på att rekreationell cannabis är olagligt i de flesta länder, men om du fått ett recept på medicinsk cannabis av din läkare så är det helt lagligt.

Vad är olaglig medicinsk cannabis?

Idag säljs det mycket medicin med cannabis, även känd som cannabisolja m.m. på internet. Dock finns det även möjlighet att hitta det i fysiska butiker. På dessa sidor eller i de specifika butikerna sägs det att produkterna är helt lagliga samt att de kan användas som kosttillskott. Detta är dock som regel inte helt sant, då dessa oljor inte kan jämföras med laglig medicinsk cannabos som har genomgått mängder av olika godkännandeprocesser.

När det kommer till dessa produkter, så är det en stor oklarhet om hur dessa produkter är tillverkade samt vad de innehåller. Dessa produkter kan därför innehålla alla möjliga saker, som inte ens är upplysta på produkten. Dessutom kan innehållet vara olika från den ena flaskan till den andra.

I och med att själva utvinningsprocessen inte kontrolleras, så är det omöjligt att vara säker på om dessa produkter kommer med livshotande eller obehagliga biverkningar. Det kan därför i slutändan vara farligt för personer som lider av bestämda sjukdomar och tillstånd, om de inte vet helt precis vad som finns i själva produkten.

För att vara helt säker bör du därför aldrig köpa olaglig medicinsk cannabis, då det i slutändan kan gå ut över din hälsa. Se därför alltid till att konsultera din läkare för att göra om vilken lösning som är bäst för dig samt för att få laglig och kontrollerad medicinsk cannabis.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Februari 15, 2019

Läs mer

Nyhetsbrev