CBD – Cannabidiol

CBD – Cannabidiol

Allmänt

På senare år har fytocannabinoiden från hampväxten gjort sig ett namn utan att ställa sig i skuggan för sin berömda bror, THC. CBD ör förkortningen för cannabidiol, en av många cannabinoider som vetenskapen och medicinbranschen har ett ökat intresse för.

Källan till CBD är huvudsakligen honcannabisväxter och CBD blivit universellt klassificerad av Världshälsoorganisationen som en icke-psykoaktiv cannabinoid. Men trots det finns det fortfarande en del likheter med tetrahydrocannabinol. Just nu är CBD och THC inte de enda högprioriterade inom cannabinoidforskning då de kommer från den molekylära källan CBG och har samma kemiska källa, CBGV. Likt många fytocannabinoider ger CBGV endast full effekt efter att ha blivit uppvärmd. Detta kallas för dekarboxyleringsprocessen. Genom att tillämpa värme och ljus omvandlas CBGV till CBD. En stor fördel är att cannabinoiden är lättare att absorbera och att den kan utvecklas lättare i kroppen.

Studier som nyligen utförts visar även att när CBD sätts i arbete, stöttas den av CBGV och kan därför binda lättare till receptorer i det endocannabinoida systemet. Denna upptäckt är relativt ny då de flesta cannabisväxter endast har en liten CBGV-koncentration. Naturligt högre nivåer av CBGV förekommer i cannabisväxter i nordvästra Indien och Nepal.

CBD har en anxiolytisk, avslappnande och anti-epileptisk effekt utan att de som konsumerar den blir "höga". Den agerar även som en antioxidant och har en direkt effekt på mitokondrierna då den kan reglera energiproduktion i cellerna. Detta kan även hjälpa epilepsipatienter när de hanterar anfall på grund av ofrivilliga hjärnfunktionsstörningar.

Av denna anledning har den medicinska världen höga förhoppningar om CBD.

Med runt en halv miljon bara i Tyskland och cirka 38 000 nya fall av epilepsi årligen, har CBD som ett potentiellt läkemedel fått brett stöd.

Har CBD psykoaktiva effekter?

Förr trodde forskare att THC var den enda cannabinoiden i cannabisväxten att ha psykoaktiva effekter och att cannabidiol, eller förkortat CBD, kunde minska denna effekt. Av den anledningen har odlare på senare tid varit försiktiga med att skörda hampans honplantor med en allt lägre CBD-nivå. Detta är avsett för att garantera att konsumenter får den psykoaktiva effekten, det vill säga den klassiska drogberusningen orsakad av cannabis, trots möjligheten till ökad THC-tolerans.

Dock visar nya studier en annan bild av CBD. Deltagare i studien delades in i fyra grupper och konsumerade antingen endast THC, endast CBD eller en blandning av THC och CBD. Den sista gruppen inhalerade en placebo. Alla cannabinoider inhalerades via en vaporizer, det vill säga inte bränd utan endast förångad.

Detta visade att även ren CBD hade en viss psykoaktiv effekt på konsumenter, om än låg. Även effekten av CBD på THC har omvärderats. Deltagare från gruppen som använde blandningen av THC och CBD visade en högre berusningsnivå än konsumenter av endast THC.

En anledning till detta kan vara den tvåfasiga effekten hos CBD. Då CBD endast är svag när den binder till receptorer i det endocannabinoida systemet, använder fytocannabinoiden ett annat trick. Den verkar kunna förändra och balansera egenskaperna av ECS receptorer så att THC mer aktivt stimulerar CB1- och CB2-receptorerna när de konsumeras samtidigt. Framför allt visar denna interaktion att forskning på cannabinoider och deras effekter är mer komplexa än vad man tidigare trott. Vi kan fortfarande inte få ett grepp om den fulla raden av effekter på människokroppen.

Ytterligare studier har visat att om vissa kriterier för blodcirkulation och magsyror möts, kan magen konvertera CBD till THC.[1]

Detta kan ske då CBD är en föregångare till THC. Via magsyran kan CBD omvandlas till THC och även andra cannabinoider. Forskare refererar till denna process som isomerisering. Men för att demonstrera denna process, skapade de artificiellt magsyran och justerade den sedan till det exakta pH-värdet som behövdes för CBD att lösas upp. Dock fluktuerar omvandlingsgraden till THC enormt med olika pH-nivåer på magsyra. Detta gör det även svårt att korrekt identifiera och översätta all registrerad data. Dessutom är det även oklart huruvida CBD är bättre skyddad av naturliga magenzymer såsom pepsin, gastrin eller amylas.

Det är fortfarande en osannolik konsekvens att CBD kommer kvalificeras enligt narkotikalagen vid någon punkt då fytocannabinoider inte är vattenlösliga. De är endast fett- och alkohollösliga. Detta minskar biotillgängligheten och innebär att människokroppen endast absorberar cirka 20% av cannabinoiden. Resterande 80% klassificeras som en del av nedbrytningsprocessen.

CBD och andra cannabinoider

När CBD intas oralt och när cannabinoiden nått blodomloppet riktar den in sig på och kontrollerar dess receptorer i det endocannabinoida systemet. Med start från dessa bindningsplatser, sprider cannabinoiden sig för att ta effekt på nervcellerna. I synnerhet hämmar den vissa enzymer.

Den förändrar frigörandet av neurotransmittorer, förändrar budbärares ämnen i nervcellerna och triggar en psykoaktiv effekt.

Om du konsumerar CBD med THC, blir effekten helt annorlunda. Men i allmänhet är den exakta effekten på människokroppen inte helt känd. "Ruset" från cannabis beror inte enbart på den ursprungliga cannabisväxten utan även på konsumenten.

Till exempel vet vi att växter med ett rikt CBD-innehåll kan förhöja "ruset" som levereras av THC, medan CBG har motsatt effekt. Fytocannabinoider påverkar och reglerar varandra på ett ömsesidigt sätt.

Eftersom cannabidiol (CBD) inte finns i syntetiska cannabinoider, vilket visar ökad bindning till receptorer, kan konsumenter ofta uppleva ruset mer intensivt än från växtcannabinoider. Studier tenderar att antyda att det finns en ökad risk för psykos. Konsekvenserna av "skräckrus" (som människor kallar dem) överskrider kraftigt de faktiska biverkningarna av syntetiska cannabinoider som ett läkemedel.

Likt CBD, CBDA, det vill säga cannabidiolsyra är det en cannabinoid från cannabisväxten. Den kan ses som en föregångare till CBD eftersom CBDA förekommer i råa växtmaterial. CBD har slutligen skapats via en dekarboxyleringsprocess, antingen när växterna är lagrade och torkade under en lång period eller med hjälp av värme. CBDA har inte heller någon psykoaktiv effekt. Den är inte psykotropisk och kan inte orsaka ett berusat tillstånd med medvetandeförändringar.

Handlingsmetoder

Precis som THC är cannabidiol (CBD) en av de psykoaktiva fytocannabinoiderna i hampans honplantor. Den är övervägande en syra och upptäcktes först på 1940-talet. År 1963 lyckades den israeliska universitetsläraren Raphael Mechoulam [2], isolera den och klassificera den som en molekyl med en terapeutisk effekt utan någon märkbar psykoaktiv påverkan. Idag erhålls CBD genom industriell hampa innan den aktiva ingrediensen extraheras via industriell uppvärmning.

På grund av dess nästan obefintliga psykoaktiva effekt, har cannabis aktiva ingrediens en annorlunda status och ett bättre rykte än dess nära släkting THC. Den är inte listad på FN:s "List of Drugs and Crime" (UNODC), och inte heller olaglig i detta land (Tyskland).

Med brett EU-godkännande klassificeras CBD ofta som ett "nytt livsmedel" när man sammanställer näringstillskott.

CBD kan inte säljas fritt om THC-innehållet överskrider 2%.

Väl intaget fäster CBD på receptorer i nervsystemet. Dock har den nästan den motsatta effekten till THC. CBD uppvisar hämmande och blockerande effekter som slutligen mildrar vår hunger, ger ett lugn och sänker blodtrycket.

Eftersom CBD även ansvarar för att blockera de ytterligare upptaget av THC av receptorerna, reduceras "ruset" eller blockeras helt. Därför föder odlare upp cannabisplantor med ett allt lägre CBD-innehåll.

Idag tas CBD huvudsakligen oralt som en olja eller pasta. Den aktiva ingrediensen absorberas via den orala slemhinnan och binder direkt till receptorer i hjärnan. Effekterna fördröjs när kapslar konsumeras eller om den smälts via slemhinnan i magen. Kliniska studier har även visat att CBD-olja kan minska graden av anfall hos de som är drabbade av epilepsi när de tidigare varit motståndskraftiga för andra procedurer. Den används därför allt mer hos barn och ungdomar.

Studier indikerar att CBD kan förbättra inlärningsprestanda, lindra ångest och ha en antipsykotisk effekt. Biverkningar kan variera från yrsel till trötthet, dålig aptit, förhöjda transaminasnivåer och diarré.

CBD-olja

Likt mottot "Alla vägar leder till Rom" kan CBD-olja ta olika vägar.

En metod är dekarboxylering och extraktion med användning av olivolja. Denna process använder huvudsakligen blommorna och bladen på cannabisens honplantor eftersom de har ett högre CBD-innehåll.

CBD-oljor säljs nu på apotek och i hälsokostbutiker. Onlinebutiker har också alltmer börjat sälja CBD-olja med olika potensnivåer.

Användningen av CBD-olja varierar mycket beroende på konsumenternas behov. Att referera till CBD-olja för att hantera kroniska tarmproblem blir allt vanligare. Personer med astma och artrit har även enklare tillgång till CBD. Till och med psykoaktiva läkemedel för att lindra ångest kan nu ersättas av CBD-olja. Denna lagliga och icke-psykoaktiva cannabinoid har så många hälsofördelar att vi tenderar att kalla den för ett litet mirakel.

Gammalinolensyran den innehåller har en antiinflammatorisk effekt medan fettsyrorna omega 3 och 6 kan stimulera hälsosam cellgenerering. Dessutom kan dessa vara viktiga byggstenar för ett välfungerande kardiovaskulärt system.

CBD-oljor innehåller mineraler och spårämnen såsom kalcium och magnesium. Karotenoider och klorofyll kan även stärka cellmembran och immunsystemet. Med så många fördelaktiga egenskaper är användningsmöjligheterna omfattande. Konsumenter kan använda CBD-olja som ett enkelt kosttillskott när de försöker använda en naturlig smärtlindring. CBD binder snabbt till ECS-receptorer när den intas. Därefter kan dess effekt transporteras till olika celler i hela kroppen. De få biverkningarna i jämförelse med många andra smärtstillande läkemedel är en fördel.

CBD för diabetes

Olika studier har även testat effekterna av CBD på båda typer av diabetes. Upptäckter har avslöjat att cannabidiol faktiskt kan minska sannolikheten för att utveckla diabetes typ 1 och fördröja igångsättandet av sjukdomen. Även THC spelar en roll här, då enzymet kan dämpa sjukdomens autoimmuna reaktion och sänka det insulininnehåll som behövs.

Typ 2 diabetiker kan använda CBD-olja för att återbalansera en möjlig endocannabinoidobalans och därmed vara till hjälp vid viktproblem på grund av sjukdom. Till och med vid typ 2 diabetes kan CBD sänka uppbyggnaden av insulinresistens som den ideala ackompanjerade produkten.

CBD är ett allsidigt alternativ under överväldigande stressiga situationer eller sömnproblem så att människor inte behöver vända sig till mediciner som kan göra dem tröga och håglösa på grund av de kraftiga biverkningarna. Forskare har undersökt effekterna av CBD på ångest och sömnbeteende i många studier.[3] De har i många fall bekräftat att CBD kan få konsumenter att slappna av samt förbättra sömnkvalitet.

Dock förblir många biverkningar okända trots år av CBD-användning. Felaktig (överdriven) dosering kan leda till olika negativa symtom såsom diarré, minskad aptit och otrevlig utmattning. Då och då rapporterar konsumenter även muntorrhet.

Om man tar andra läkemedel rekommenderas det alltid att konsultera läkaren som har hand om ditt tillstånd innan man tar CBD-olja.

CBD för astma

I Tyskland är antalet astmafall bara bland barn runt 10-15%. Olika typer av astma leder till allergiska reaktioner, hyperkänslighet mot miljömässiga faktorer och svår, okontrollerbar eosinofil astma.

Sjukdomen som i grund och botten är en samlingsterm för inflammatoriska respiratoriska traktreaktioner leder ofta till en förträngning i luftrören. Detta leder till en okontrollerbar hosta, hög och/eller smärtsam andning och i värsta fall till och med andnöd.

Användning av CBD-olja för astmapatienter bör definitivt diskuteras med en läkare. Alla procedurer för olika underliggande sjukdomar och diversifierade symtom kan inte anses vara universella.

Tester har redan gjorts för att se om CBD-droppar kan användas som ett effektivt alternativ till kortison då det är fritt från biverkningar. På grund av dess avslappnande effekt, kan patienter bromsa sina astmaanfall via ett lugnare sinne. Vanliga biverkningar vid sjukdomen som bröstsmärta kan också minskas. CBD är även effektivt i att reducera förlamning och muskulärt tryck.

CBD för smärtlindring

En studie publicerad i Journal of Experimental Medicine år 2012 tog upp cannabinoiders förmåga att dämpa smärta, inflammation och neuropatisk smärta.[4] Via djurstudier har forskare upptäckt att CBD hjälper till att lindra smärta genom att binda till receptorer i det endocannabinoida systemet och främja en positiv neurologisk reaktion via stimulans. Ett antal andra kliniska studier har även visat att CBD, likt THC är ett effektivt alternativ i jämförelse med traditionella läkemedel för patienter med neuropatisk smärta och olika typer av kronisk smärta.

CBD för hudvård

Det verkar som om cannabinoider har tänjt på gränserna för ren medicinsk vetenskap. I synnerhet har CBD lagt sig i täten som en ensam hjälp inom bland annat hudvård. Kosmetikföretag har erkänt potentialen av CBD för att hantera inflammation och hudirritation. Cannabidiol bekämpar inte bara dessa symtom, utan den naturliga fytocannabinoiden har även en dubbel antioxidanteffekt. Dess antiinflammatoriska egenskaper berikar redan många hudkrämer för att ta itu med dermatologiska tillstånd som psoriasis och eksem.

CBD-produkter kan även vara framgångsrika för patienter som är drabbade av neurodermatit och akne då de kan reducera fettinnehållet i huden och bekämpa hudtillstånd. Trots att de antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaperna i CBD är signifikanta, bör en hälsosam kost och en balanserad livsstil inte försummas på något sätt.

CBD som en antioxidant

I många årtionden trodde man att vitamin C och vitamin E hade starkast antioxidanta egenskaper. Morötter, meloner, mörka bär och nötter är rika på dessa och kan fånga upp aggressiva fria radikaler som bildas i kroppen under den naturliga metaboliska processen.

Dessa fria radikaler ger snabbare åldring av vävnader. Denna teori kommer från den amerikanska professorn och biogerontologen, Denham Harman, som hävdade att molekyler bränns av mitokondrier och detta stör och skadar cellernas genetiska material och stimulerar därmed åldersprocessen.[5]Denna cellskada från fria radikaler kan även leda till cancer.

Dock finns det inga säkra vetenskapliga bevis för denna teori.

Istället är det nu känt att fria radikaler är viktiga för att kontrollera cellproduktion och funktion. Idrottande ökar bildandet av nya fria radikaler, som hjälper våra kroppar att vara mer motståndskraftiga mot oxidativ stress. Dock kan en permanent ökning i bildandet av fria radikaler vara ganska farligt. Det ökar inte bara risken för att utveckla cancer, utan farorna med typ 2 diabetes och olika hjärnstörningar såsom Alzheimers och Parkinsons ökar också.

Nya studier visar att cannabinoider på ett sätt är underlägsna konventionella antioxidantkällor.[6] Det är troligtvis den rikaste källan till antioxidanter som vi känner till för närvarande.

Cannabinoider med en CBD-struktur har en fri syreatom som doneras till fria radikaler och kan sedan neutralisera dem. Denna fria syreatom ansvarar för de antioxidanta egenskaperna i cannabidiol.

Denna effekt innebär att CBD är viktigt vid forskning av nya metoder för att hantera neurodegenerativa sjukdomar. Tack vare dess neuroprotektiva egenskaper, kan den skydda kroppen mot en variation av sjukdomar på hjärnans nervceller.

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5510776/

[2] https://academictree.org/chemistry/peopleinfo.php?pid=83350

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/

[4] http://jem.rupress.org/content/209/6/1121

[5] https://hplusmagazine.com/2009/07/14/leaders-modern-gerontology-denham-harman-takes-free-radicals/

[6] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/US-patent-6630507.pdf
Tillbaka till blogg