schweizisk kvalitet sedan 2013

KUNDER I 60+ LÄNDER

5-STJÄRNAR PÅ TRUSTPILOT

GLOBAL LEVERANS

Är CBD ätbara produkter olagliga i Europa?

juli 29, 2021 4 minuters läsning

Är CBD ätbara produkter olagliga i Europa?

I den här artikeln förklarar vi varför alla CBD produkter för oral konsumtion - inklusive CBD kapslar, CBD gummies, CBD oljor för oral konsumtion - och alla andra CBD ätbara produkter för närvarande betraktas som olagliga produkter i alla EU:s medlemsstater.

Vi kommer också att ge vår åsikt om varför vårt företag och många andra intressenter i Europa anser att den juridiska tolkningen och tillämpningen av lagarna inom EU är felaktig samt varför den juridiska situationen förväntas förändras under de kommande åren.

Definition av ""nya livsmedel""

Den första förordningen om nya livsmedel infördes redan 1997 genom förordning (EU) 258/97 i syfte att inrätta en mekanism för livsmedelssäkerhet för att kontrollera nyutvecklade, syntetiska eller genetiskt framställda livsmedel och kosttillskott. En uppdaterad version av förordningen trädde i kraft den 1 januari 2018 (förordning (EU) 2015/2283).

Enligt art. 3 definieras ""nytt livsmedel"" som:

""varje livsmedel som inte användes som människoföda i betydande utsträckning inom unionen före den 15 maj 1997"".

Om ett livsmedel betraktas som nytt måste det godkännas av EU-kommissionen och genomgå en säkerhetsbedömning av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) innan det kan saluföras lagligt i EU.

Katalogen över nya livsmedel är en icke rättsligt bindande vägledning om huruvida en produkt (av animaliskt och vegetabiliskt ursprung samt andra ämnen) kommer att behöva ett godkännande enligt förordningen om nya livsmedel. Katalogen över nya livsmedel återspeglar medlemsstaternas åsikter. Hänvisningar till katalogen över nya livsmedel kan därför inte användas för att begränsa cannabisprodukter i Europeiska unionen eller i Schweiz, men det sker ändå dagligen.

Cannabis i förordningen om nya livsmedel

Till och med slutet av 2018 ansågs extrakt av cannabidiol vara nya endast om nivåerna av cannabidiol var ""högre än CBD nivåerna i källan Cannabis sativa L."". Med andra ord var naturligt framställd cannabidiol tillåten om den hade en koncentration på 2-5 %, vilket är den naturliga CBD-nivån i de flesta av de hampsorter som godkänts av EU, medan starkare koncentrationer ansågs vara nya och därmed olagliga.

EU:s ständiga kommitté beslutade redan i december 1997 och kommissionen bekräftade skriftligen för den europeiska hampindustrin i början av 1998 bokstavligen:

""Det beslutades att livsmedel som innehåller delar av hampaplantan inte omfattas av förordning (EG) nr 258/97"" och även ""att hampablommor ... anses vara livsmedelsingredienser"" (t.ex. används för produktion av ölliknande drycker)"".

Obvisst ansågs inte hampablommor och hampblad, som är delar av hampaplantan, vara nya livsmedel.

I januari 2019 uppdaterade EU:s medlemsstaters representanter katalogens poster för nya livsmedel för ""Cannabis sativa L."" och ""Cannabinoider"". Dessa uppdateringar är bevisligen felaktiga, baserade på logik och historiska fakta, vilket organisationer som European International Hemp Association (EIHA) och många andra intressenter upprepade gånger förklarat för medlemsstaterna och EU-kommissionen.

Den nya posten för ""Cannabis sativa L."" nämner inte längre hampans blad och blommor. Redan på grund av detta är det uppenbart att de senaste ändringarna, som verkar vara hastigt skrivna, när det gäller posterna i katalogen över nya livsmedel är felaktiga. Dessutom saknas nu också de traditionellt framställda hampenextrakten, trots att extraktion anses vara en traditionell och konventionell metod för livsmedelsförädling.

I den nya posten för ""Cannabinoider"" utesluts nu extrakt med en naturligt förekommande nivå av cannabinoider, trots att de nämndes i den tidigare postformuleringen. Sådana produkter fanns redan på marknaden och konsumerades före 1997 i betydande utsträckning.

Cannabisutvinning i EU lagstiftningen

CBD extrakt kan vara vattenextrakt (t.ex. ""för ölliknande drycker""), extrakt genom pressning, extrakt baserade på fetextraktion (""avfettade hampafrön"") eller extrakt som framställs med traditionella extraktionsmedel.

Sedan 2009 anges det tydligt i EU:s direktiv 2009/32/EG att traditionella extraktionsmedel, såsom etanol (alkohol) eller koldioxid (koldioxid), måste tillåtas av medlemsstaterna vid framställning av livsmedel eller livsmedelsingredienser.

Enklare uttryckt innebär detta att när ett livsmedel eller en livsmedelsingrediens bearbetas genom en traditionell produktionsmetod för extraktion med hjälp av de extraktionsmedel som förtecknas och tillåts i direktivet, förblir det ett livsmedel eller en livsmedelsingrediens och betraktas inte som en ""ny livsmedelsprodukt"" (jfr art. Den efterföljande uppdateringen av förordningen om nya livsmedel (2015/2283) kan därför, med hänsyn till detta redan befintliga direktiv 2009/32/EG, endast avse nya extraktionsmedel och ""nya extrakt"", men inte extrakt som erhålls och produceras med de traditionella extraktionsmedel som redan är reglerade.

Substansiella bevis mot katalogen över nya livsmedel

Flera organisationer inom cannabisindustrin i Europa har redan delat med sig av betydande bevis med Europeiska kommissionen som visar att hampablommor, -blad och -extrakt har konsumerats som livsmedel i århundraden och att de så kallade ""låg-THC""-sorterna, som definieras som industrihampa, historiskt sett alltid har innehållit cannabidiol (CBD). Särskilt i dessa industrihampsorter - inklusive de som redan fanns med i EU:s sortkatalog långt före 1997 - är CBD-halten i förhållande till THC mycket hög jämfört med ""high-THC""-canssorter.

Den allmänna branschståndpunkt som delas av vårt företag som aktiva medlemmar och starka anhängare av EIHA samt av juridiska experter är att hampablad och -blommor samt sådana hampextrakt från industrihampa, med det naturliga innehållet av cannabinoider, (dvs. de som inte är berikade med CBD-isolat och kristaller) är traditionella livsmedel och inte omfattas av förordningen om nya livsmedel. Denna ståndpunkt är helt i linje med de formuleringar i katalogens poster för nya livsmedel som gäller fram till januari 2019.

Följ vår blogg för att hålla dig uppdaterad om den rättsliga situationen för hampa och cannabis i Europa.


Lämna en kommentar

Kommentarer behöver godkännas innan de blir synliga.

Nyhetsbrev