Använd "WELCOME10"för att få 10% rabatt på din första beställning.

0

Din varukorg är tom

CBD kan förbättra minnesfunktionen

CBD kan förbättra minnesfunktionen

Många vetenskapliga studier visar att cannabis, som är den icke-psykoaktiva komponenten i marijuana, har förmågan att förbättra minnet.

CBD – cannabidiol – en bioaktiv del av cannabisväxten har blivit populär för sina potentiella fördelar för hjärnan. Det involverar ingen som kan relateras till att du blir hög eller orsakar kortsiktig minnesförlust.

En studie som publicerades i The British Journal of Psychiatryår 2010 jämförde effekterna av CBD och THC på akut minne. Studien avslöjade att THC (tetrahydrocannabinol) och CBD (cannabidiol) – två huvudkomponenter i cannabisväxten – motsatta effekter på människohjärnan.

Skillnaden mellan THC och CBD

THC är en psykoaktiv komponent av växten, medan CBD motverkar dess effekt och hindrar en från att bli hög.

CBD är en av de aktiva cannabinoiderna som förekommer i cannabisväxten, men den omfattar 40% av den totala komponenten.

I hjärnan, riktar THC och CBD in sig på delvis samma receptorer – CB1 och CB2 -dessa receptorer är involverade i kontrollen av aptit, smärta, minne och sinnesstämning.

När CBD tas enskilt, agerar det på 5-HT1A-receptorn som är den mest vidsträckta 5-HT-receptorn i hela nervsystemet.

CBD agerat på 5-HT1A i följande system:

  • Serotoninsystemet – agerar som ett antidepressivt medel, neuroprotektivt och anti-oro
  • Det Opioida systemet – minskar smärta och effekterna av kronisk inflammation
  • Dopaminsystemet – reglerar olika aspekt av beteende, inklusive motivation och belöningssökande beteende

Effekter av CBD på oro, stress, depression och sömn

Olika studier visar att CBD innehåller en anxiolytisk förening. Denna förening är hjälpsam för att lindra de karakteristiska symptomen på depression, oro och stress.

Man tror att CBD influerar aktiviteten av neuroner i hjärnans hippocampusregion,vilket ansvarar för minneskonsolidering. Det hjälper till i processen genom att öka koncentrationen av kalcium i mitokondrierna.

Studier visar även att CBD påverkar den delen av hjärnan som hanterar människans olika känslor.

CBD hjälper även till att hantera sömnsvårigheter. Det har visat sig att administrering av CBD innan läggdags leder till en fridfull och djup sömn. CBD kan tas i form av CBD olja.

Effekter av CBD på minnet

I allmänhet, har människor en tro på att marijuana eller cannabis orsakar minnesförlust, men det är inte hela sanningen. Det beror faktiskt på vilken typ av cannabinoider en person konsumerar.

En av de vanligaste försämringarna för människor som använder cannabis är den kortsiktiga minnesförlusten. Men många studier visar att denna effekt beror på förekomsten av THC i växten, vilket är det primära psykoaktiva elementet i växten.

En del studier avslöjar att du kan bekämpa effekterna av minnesförlust genom att använda cannabidiol – CBD. Effekterna från denna komponent är annorlunda på cannabinoidreceptorerna i jämförelse med THC.

Faktum är, att många vetenskapliga studier redan visat att CBD är ett bra alternativ för människor som lider av neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom. Andra studier visar att CBD kan förbättra allmän kognition.

Enligt en studie som publicerades i Frontiers in Pharmacology,upptäckte forskare att CBD hjälper till att främja neurogenes(tillväxten av neuroner).

I en förklinisk studie på djur, som utfördes under en period på 3 veckor, injicerades vissa möss med inducerad Alzheimers och fick sedan daglig CBD-dosering. I detta fall, visade sig CBD vara effektivt för att förändra mössens kognitiva underskott..

I en annan studie, upptäckte forskarna att en åtta månader lång studie med CBD hjälpte till att hindra utveckling av social igenkännings-minnesbrist.

Forskare upptäckte även att användning av CBD kan minska hjärnskada orsakad av olika trauman.

I en särskild djurstudie, där djur med hjärnskada deltog, visade det sig att CBD ökar antalet friska celler i hjärnan och hjälper till att minska antalet skadade celler i hjärnan med 50%.

Forskare tror att den neuroprotektiva effekten av CBD beror på dess åtgärd på CB2-receptorerna. Det agerar på denna särskilda receptor för att producera antiinflammatoriska svar i hjärnans celler, och därmed minska skadan som kan orsakas av inflammation.

Oxideringsprocessen har också svåra effekter på hjärnan, och är ansvariga för partiell skada som upptäckts vid tillstånd som Parkinsons och Alzheimers sjukdom. Studier visar att handlingarna CBD har på CB2-receptorn minskar den oxidativa skadan.

En annan studie genomfördes i Australien där forskarna upptäckte att CBD kanske kan involveras för att förbättra det fungerande minnet på människor som lider av schizofreni. Det hjälper även till att förbättra igenkänningskraften för sådana människor.

Under denna studie, introducerades mössen för en gnagare med schizofreni, och efteråt gavs de CBD. Denna tillämpning hjälpte till att förbättra det fungerande minnet och igenkänningen på de drabbade mössen.

CBD som en neurogenes-stimulant

CBD får uppmärksamhet för sin potentiella roll i att hjälpa neurogenesprocessen. Forskare lägger mer uppmärksamhet mot dess roll i Alzheimers sjukdom.

Vid Alzheimers sjukdom, förstörs neurala vävnader snabbt, och denna förstörelse leder till den försvagade neurologiska effekten, så som kognitionsförlust, minnesförlust och kraftiga personlighetsförändringar.

Faktum är, att sjukdomen kan förändra en älskvärd och omtänksam person till en elak och egoistisk person. CBD kan sakta ner processen av neurodegeneration då det stimulerar neurogenesprocessen.

Vetenskapsmän har forskat i den roll CBD har för hantering av Alzheimers sjukdom. Det har ännu inte bevisats att det enskilt kan användas som ett medel för hantering av särskilda sjukdomar, men vetenskapsmännen är hoppfulla på grund av de många bevis de får från olika studier på djur.

Slutord

Medan fördelarna av CBD verkar lovande och ger en strimma hopp, så är den kliniska appliceringen fortfarande okänd.

En sak man ska tänka på när det gäller kliniska forskningar, är att en forskare kan injicera CBD direkt i hjärnan på djur, medan det inte är möjligt när det gäller människor. Dock hjälper upptäckterna från forskning på djur till att generera kunskap som kan implementeras i forskning till fördel för mänskligheten. 

Referenslänkar

https://cbd-international.net/effects-cannabis-oil-alzheimers-disease/

https://www.askcbd.org/can-cbd-help-your-memory

https://seniordirectory.com/articles/info/benefits-of-cbd-for-senior-citizens

https://www.businessinsider.com/cbd-effects-physical-mental-benefits-limits-2019-5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3931635/

https://potguide.com/pot-guide-marijuana-news/article/does-cbd-affect-memory/

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Oktober 25, 2018

Läs mer
Kan CBD hjälpa med Alzheimers?

Kan CBD hjälpa med Alzheimers?

Medan den senaste utvecklingen och vetenskapen inom forskning presenterar nya och avancerade vägar att behandla kroniska mentala och fysiska sjukdomar, pågår en motstridig debatt som förstärker problemen som patienter upplever efter de får dessa behandlingar. Det är den huvudsakliga orsaken till varför vetenskapen fortfarande inte kunnat producera oskadliga effekter av de starka mediciner och kraftfulla behandlingar som annars anses vara de mest effektiva och produktiva för att minska eller få stopp på sjukdomen.

För detta syfte, har vetenskapliga experter som utmärker sig inom ämnet av ört- och organiska ingredienser för medicinsk forskning försökt hårt att hitta de naturliga komponenterna från växter och andra organiska källor som är oskadliga och praktiskt effektiva för behandling av mentala och fysiska rubbningar på lång sikt. Till skillnad från andra mentala tillstånd, är Alzheimers en progressiv neurologisk rubbning som blir värre med tiden och medicinsk forskning har ännu inte lyckats skapa ett botemedel för det mer än att reducera effekterna och sakta ner processen.

CBD oljan som produceras från naturliga och organiska komponenter av cannabisväxten gör vågen i den vetenskapliga världen med de väldigt effektiva egenskaperna för att lindra Alzheimers och trycka bort fall med demens.

Vad är Alzheimers?

Alzheimers sjukdom är en aggressiv form av demens som är en progressiv mental rubbning där patienten gradvis förlorar medvetandet. De vanligaste symptomen är en avancerad form av minnesförlust, som orsakas av hjärncellsdöd. De flesta fall av Alzheimers sjukdom har rapporterats från åldersgruppen 70+; dock måste den inte nödvändigtvis drabba äldre människor då även människor runt 30 år har drabbats av Alzheimers.

Det är den vanligaste typen av demens och eftersom tillståndet blir värre, blir det svårt och sedan omöjligt för människor att ens komma ihåg minsta lilla sak i sitt rum, sina familjemedlemmar, och deras namn m.m. Det är därför människor som lider av denna sjukdom behöver assistans på heltid och är beroende av andra för även minsta lilla uppgift.

Hur lindrar CBD olja sjukdomen?

CBD olja är gjord av rena extrakt av hampa från cannabisväxten som har naturligt antiinflammatoriska och antioxidanta egenskaper som gör den kapabel att lindra några av de mest extrema sjukdomarna, inklusive Alzheimers.

Här är hur CBD olja fungerar mot Alzheimers.

1. Antiinflammatorisk

De flesta neurologiska rubbningar sker på grund av stora inflammationer i hjärncellerna som gör att hjärnan inte fungerar som den ska. Som ett resultat av det, får patienten svårt att hantera det onormala beteendet som orsakas av oregelbundna hjärnsignaler. Medan CBD oljan i synnerhet består av de antiinflammatoriska egenskaperna som är hjälpsamma för att antingen hindra Alzheimers eller lindra det.

2. Antioxidant

Våra hjärnceller har naturligt antioxidanta egenskaper som minskar på grund av den förlängda och fortlöpande mentala stress som gör att stressade eller deprimerade människor inte verkar vara vid sina sinnens fulla bruk när de pratar eller gör något annat.

Hjärnstabilistator

Medan Alzheimers sägs inträffa hos dem vars hjärnceller antingen slutar fungera eller saktas ner på grund av att stimulansen de får från den onormala hjärnfunktionen. Det är även därför som CBD olja fungerar bäst för lindring av Alzheimers eftersom den stabiliserar hjärnan genom att reagera med hjärnreceptorerna för att sakta ner den extra energin och bibehålla stabiliteten i dess funktion.

Effekterna av CBD olja på hjärnan

Effekterna av CBD olja på hjärnan kan förstås genom att ta en detaljerad titt på dess fördelar som inkluderar:

  • Cannabinoider har en naturlig förmåga att minska mentala och beteendemässiga symptom som är ursprungliga tecken på Alzheimers.
  • CBD olja lindrar inte bara Alzheimers sjukdom, utan hjälper även till att förhindra den genom att trycka bort de inflammatoriska reaktionerna i hjärncellerna..
  • Den oxidativa stressen orsakad av flertalet mentala, känslomässiga och fysiska problem kan minskas och saktas ner med hjälp av CBD olja som har förmågan att reagera med naturliga endocannabinoider som förekommer i hjärnan för att frigöra dopamin, den stresslindrande hjärnreceptorn.
  • CBD olja stimulerar hjärnans cellväxt av flertalet anledningar, såsom stabiliserar hjärnans funktion med korrekt funktion och mängden celler som krävs för det.
  • Den hjälper till att släppa symptomen på demens helt, vilket är ett stort plus för äldre människor som konsumerar CBD olja för andra syften.

Förhindrande och lindrande av Alzheimers med CBD olja

CBD olja lindrar inte bara Alzheimers, utan förhindrar den även från att påverka hjärnaktiviteter. Detta görs med hjälp av naturliga egenskaper som den besitter, som inom den vetenskapliga världen sägs vara de viktigaste, såsom antiinflammatorisk, antioxidant och stimulans för hjärncellerna. Dock har detta faktum ännu inte bekräftats av vetenskapliga experter då det krävs mycket forskning för att komma till en slutsats och att offentliggöra något innan saker bekräftats till 100% kan få fatala konsekvenser.

Med det sagt, har CBD olja visat sig vara väldigt fördelaktigt för lindring av Alzheimers att människor personligen samlat sina positiva recensioner om produkten. Bara det att CBD olja har så mycket att erbjuda medicinsk forskning med tanke på de fördelaktiga egenskaper och effektiva funktioner den besitter. Det är en stor vetenskaplig bedrift, och för människor som redan är drabbade av sjukdomen eller upplever de första symptomen finns möjligheten till lindring på kort tid utan biverkningar.

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Juli 13, 2018

Läs mer
Effekter av CBD på Alzheimers

Effekter av CBD på Alzheimers

Enligt Alzheimer`s association, är Alzheimer en typ av demens som orsakar flera problem med tänkande, beteende och minne. Yttringarna växer vanligtvis stegvis och de kan bli svåra efter ett tag och bli tillräckligt allvarliga för att störa dagliga uppgifter.

Det kan vara svårt att veta skillnaden mellan åldersrelaterade ändringar och de första indikationerna på demens, men minnesproblem som stör det vardagliga livet är inte en typisk del av åldrande. Demens är en måttlig minskning av minnes- och tänkandeförmågorna. Den vanligaste typen av demens är Alzheimers, ett dödligt problem som resulterar i förlust av hjärnceller och funktion.

Stadium av Alzheimers

1. Alzheimers – tidigt stadium

I början av Alzheimers kan en person fungera självständigt. Han eller hon kan då köra bil, arbeta och vara en del av sociala aktiviteter. Oavsett detta, kan individen känna att han/hon har minnesluckor, till exempel glömmer igenkännliga ord eller platser för vanliga saker.

2. Alzheimers - måttligt stadium

Under måttligt stadium av Alzheimers kan personer ha mer problem med att utföra sysslor, till exempel betala räkningar, men de kan komma ihåg stora insikter om sina liv. Måttlig Alzheimer är vanligtvis det längsta stadiet och kan vara under en lång tid.

3. Alzheimers – svårt stadium

I det sista stadiet av denna sjukdom förlorar personer förmågan att reagera på sitt tillstånd, att fortsätta en diskussion och i slutändan att kontrollera rörelser. De kan under alla omständigheter säga ord eller uttryck, men att kommunicera smärta blir svårt. Då minne och psykologiska förmågor fortsätter att bli sämre kan identitetsförändringar ske och personerna behöver daglig hjälp med olika aktiviteter.

Då det är en så hemsk sjukdom som påverkar ett betydligt antal individer, är drivet att upptäcka mer framgångsrik och ny Alzheimersmedicin på uppgång. Till exempel övervägs nu cannabisoljans hälsofördelar.

Hur kan CBD hjälpa till att lindra Alzheimers? 

Cannabidiol (CBD), en helt naturlig och icke-psykoaktiv cannabinoid som utvunnits från cannabis, kan vara fördelaktig för lindring av Alzheimers.
För Alzheimerspatienter är CBD en hjälp som lindrar rörelsen av denna sjukdom. Cannabinoider (CBD)) har kapaciteten att säkra neurotransmittorerna inne i hjärnan mot skada. De fyller i som uppmärksamma atomer som hanterar nedströmstillfällen som är inblandade i Alzheimers sjukdomspatologi. (1)

En forskning som publicerades i Journal of Alzheimer´s Disease visade att CBD kunde förebygga utvecklingen av social igenkännandebrist av föremål. Det innebär att CBD potentiellt kan förhindra personer i tidigt stadium av Alzheimers från att förlora sin förmåga att känna igen ansikten på människor de känner. (2) 

Även om vi fortfarande har mycket att lära, så finns det bevis på att endocannabinoidsystemet har en viktig roll i upprätthållandet av nervhälsa och att administrera CBD olja kan tillhandahålla en rad förebyggande och kurativa fördelar för personer med risk för, eller som redan är drabbade av försvagade sjukdomar som Alzheimers.

Källor

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2562334/

2. https://www.researchgate.net/publication/263934508_Long-Term_Cannabidiol_Treatment_Prevents_the_Development_of_Social_Recognition_Memory_Deficits_in_Alzheimer's_Disease_Transgenic_Mice

Denna artikel har skrivits av en självständig tredjeparts-skribent med insyn inom CBD, hampa och cannabisforskning. Alla åsikter, råd eller rekommendationer som uttrycks i artikeln avspeglar inte åsikten som Formula Swiss AG eller någon av våra anställda har. Vi gör inga påståenden om några av våra produkter och refererar till vår ansvarsfriskrivning för mer information.

Maj 29, 2018

Läs mer

Nyhetsbrev